Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Well vs. good

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}



Czytaj
 
Ćwicz

 

Zarówno well, jak i good służą w angielskim do wyrażenia, że coś jest dobre lub wykonane w dobry sposób. Mimo podobieństwa wyrazy te nie mogą być używane zamiennie. Kiedy więc użyjemy well, a kiedy good?

 

Zarówno well, jak i good służą w języku angielskim do wyrażenia, że coś (ktoś) jest dobre (dobry) lub wykonane (wykonany) w dobry sposób. Mimo podobieństwa wyrazy te nie mogą być używane zamiennie.

 

Good jest przymiotnikiem i używa się go razem z rzeczownikami, których znaczenie modyfikuje, np.:

 

It’s a good car.

It’s a well car.

To dobry samochód.

 

He’s a good teacher.

He’s a well teacher.

On jest dobrym nauczycielem.

 

Your knowledge of English is good.

Your knowledge of English is well.

Twoja znajomość angielskiego jest dobra.

 

W tych zdaniach good modyfikuje więc odpowiednio znaczenie rzeczowników: car, teacher, oraz knowledge. Jak widać na powyższych przykładach, w takim kontekście użycie słowa well jest niepoprawne.

 

Well z kolei jest przymiotnikiem i stosuje się go w zdaniach z czasownikami wyrażającymi stan, w którym coś lub ktoś się znajduje, np.: to be, to seem czy też to appear:

 

The salesman said the car runs well. (przymiotnik modyfikujący run)

The salesman said the car runs good.

Sprzedawca powiedział, że ten samochód jest w dobrym stanie.

 

He can’t teach very well.

He can’t teach very good.

On nie potrafi zbyt dobrze uczyć.

 

W tych przykładach well precyzuje znaczenie czasowników teach oraz run. W tych przypadkach zastosowanie przymiotnika good byłoby niepoprawne.

 

Przymiotnik well może również opisywać stan zdrowia:

 

‘How are you today, Chris?’ ‘I’m well, thanks.’

„Jak się dzisiaj czujesz Chris?” „Dziękuję, czuję się dobrze”.

 

W takich przypadkach przymiotnik ten tłumaczy się jako zdrowy, czujący się dobrze.