Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Części mowy

Właściwości i zastosowanie bezokolicznika

Bezokolicznik bez to

Do góry

Bezokoliczniki

W tym dziale znajdziesz najważniejsze informacje na temat formy i zastosowania bezokoliczników w języku angielskim, zobaczysz przykładowe bezokoliczniki, a także dowiesz się kiedy stosować bezokolicznik z „to”, a kiedy bez „to” (bare infinitive).

1 Właściwości i zastosowanie bezokolicznika   
2 Bezokolicznik bez to   

Właściwości i zastosowanie bezokolicznika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[26]}}Czytaj
 
Ćwicz
Wyrażenia bezokolicznikowe mogą w zdaniu pełnić funkcję podmiotu lub dopełnienia:

 

To give is better than to receive.
(Lepiej jest dawać niż brać.)
to give = podmiot
 
It is always better to give.
(Zawsze lepiej jest dawać.)
to give = dopełnienie

 

Ponadto wyrażenie bezokolicznikowe w zdaniu może pełnić funkcję dopełnienia czasownika, przymiotnika lub rzeczownika, np.

 

I don’t want to discuss this problem right now.
(Nie chcę porozmawiać o tym problemie teraz.)
 
I’m honored to let you know that you were promoted to director.
(Mam zaszczyt cię powiadomić, że otrzymałeś awans na dyrektora.)
 
You have no right to check my phone calls.
(Nie masz żadnego prawa sprawdzać moich połączeń telefonicznych.)

 

Formy przeczące bezokolicznika tworzymy, dodając przed to partykułę not, np.

 

I tried not to eat breakfast.
(Próbowałam nie jeść śniadania.)

 

Bezokolicznik może pełnić w zdaniu także funkcję orzeczenia, tworząc związek główny z odnoszącym się do niego podmiotem. Wówczas podmiot poprzedza słowo for, np.

 

For the pupils to pass the exam, it is only necessary for them to study hard.
(Aby uczniowie mogli odnieść sukces, muszą się dużo uczyć.)
 
We bought an aquarium for Jane to keep her goldfish in.
(Kupiliśmy Jane akwarium, aby mogła tam trzymać złotą rybkę.)

 

Bezokoliczniki mogą również występować w: stronie czynnej, biernej i w formie perfektywnej. Jeśli na przykład osoba (rzecz) opisywana przez bezokolicznik nie jest podmiotem w zdaniu, wtedy przeważnie używamy bezokolicznika w formie biernej (passive infinitive), np.

 

The essay is to be handed in next week.
(Esej musi zostac oddany w następnym tygodniu.)
The essay is to hand in next week.

  

Bezokoliczników używa się również do opisywania celu lub powodu danej czynności, np.

 

Wrap the chicken in silver foil to keep the meat moist.
(Owiń kurczaka w folię albuminową, aby uchronić mięso przed wysuszeniem.)
 
To find a job, go to a job center or ask your parents for help.
(Aby znaleźć pracę, pójdź do biura pośrednictwa lub poproś o pomoc rodziców.)

 

W języku formalnym, aby opisać cel czynności, możemy użyć konstrukcji:

 

in order + bezokolicznik
 lub
 so as + bezokolicznik
 
I spoke with the boss today in order to explain my absence.
(Rozmawiałam dzisiaj z szefem w celu wytłumaczenia mojej nieobecności.)
 
I have removed the wallpaper first so as to smooth the surface.
(Usunąłem tapetę, aby wyrównać najpierw powierzchnię.)

 

Bezokolicznik może również opisywać rezultat, zaskakującą sytuację lub niespodziewane wydarzenie; szczególnie jeżeli w zdaniu użyjemy słowa only oraz takich czasowników, jak: find, discover czy realize, np.

 

She queued for hours at the box office, only to discover that the concert was sold out.
(Przez wiele godzin stała w kolejce do kasy tylko po to, aby dowiedzieć się, że bilety na koncert zostały już wyprzedane.)


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Bezokolicznik bez to

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[243]}}Czytaj
 
Ćwicz

Bezokolicznik bez to, zwany także nagim bezokolicznikiem, może przyjmować jednowyrazową formę czasownika, np. be, do, give, know. Form tych używa się w niektórych czasach, konstrukcjach i wyrażeniach, aby udzielić rady, złożyć propozycję lub wydać rozkaz.

 

 

Charakterystyka i zastosowanie

 

Bezokolicznika bez to używa się:

 

 

’Do you hate me?’

(„Czy ty mnie nienawidzisz?”)

 

„’No, I don’t hate you, baby. I love you!’

(Wcale ciebie nie nienawidzę. Kocham cię!”)

 

 

  • po czasownikach modalnych, np.

 

Why should we go on strike?

(Czemu powinniśmy strajkować?)

 

I can swim in the sea but I’m afraid of jellyfish.

(Mogę pływać w morzu, ale boję się meduz.)

 

 

  • w niektórych konstrukcjach, np. z takimi czasownikami, jak: make, let lub hear, np.

 

My boyfriend makes me cry whenever he mentions moving out of Poland.

(Mój chłopak sprawia, że płaczę za każdym razem, kiedy wspomina o wyprowadzce z Polski.)

 

I didn’t let them go out tonight.

(Nie pozwoliłam im wyjść dzisiaj wieczorem.)

 

I heard him say that he was coming.

(Słyszałam, jak mówił, że przyjdzie.)

 

 

  • w pytaniach po takich słowach jak: why? i why not?, kiedy:

 

- chcemy coś zakwestionować lub podkreślić, że dana czynność jest pozbawiona sensu, np.

 

Why tell her about my parents’ divorce when she doesn’t even care about our family anymore?

(Po co jej mówić o rozwodzie rodziców, kiedy ją nie obchodzi już nasza rodzina?)

 

 

- chcemy zaproponować coś lub wyrazić pewną sugestię, np.

 

Why not try sending this e-mail again?

(A czemu by nie spróbować wysłać tego maila ponownie?)

 

 

  • po takich wyrażeniach jak: All I did was..., What I do is..., np.

 

All I did was give him a punch in the nose.

(Wszystko co zrobiłem, to uderzyłem go pięścią w nos.)

 

What this machine does is destroy unnecessary papers and documents.

(To, co robi ta maszyna, to niszczenie niepotrzebnych papierów i dokumentów.)

 

 

  • W przypadku gdy dwa bezokoliczniki połączone są ze sobą za pomocą spójników: and, or, except, but, than, as lub like, drugi bezokolicznik często występuje bez to, np.

 

Do you want to watch a movie or visit my friends?

(Chcesz obejrzeć film, czy odwiedzić moich znajomych?)

 

I’m ready to do anything but work in the factory.

(Jestem gotowa robić wszystko, oprócz pracy w fabryce.)

 

I’d like to buy take out food and eat in our house.

(Chciałabym kupić jedzenie na wynos i zjeść u nas w domu.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz