Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Okresy warunkowe

Co to są okresy warunkowe

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Okresy warunkowe to często stosowane w języku angielskim konstrukcje zdaniowe, pozwalające wyrazić pewien określony warunek. Od jego spełnienia uzależniona jest możliwość wykonania danej czynności.

 

Jako podrzędnie złożone, zdania w angielskich okresach warunkowych składają się zwykle z dwóch części: pierwszej, w której wymieniamy ten warunek (tzw. if clause), oraz drugiej – informującej o ewentualnym skutku jego wypełnienia (main clause).

 

if clausemain clause LUBmain clause if clause

 

If you eat this, you will have a stomach ache. LUB  You will have a stomach ache if you eat this.

(Jeśli to zjesz, będzie cię bolał brzuch.)   LUB   (Będzie cię bolał brzuch, jeśli to zjesz.)

 

Zauważ, że jeśli w języku angielskim po if clause następuje main clause, to oddzielamy je od siebie przecinkiem. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, a więc najpierw występuje main clause, a potem if clause, to przecinka się nie stawia.

 

W języku angielskim występują cztery podstawowe okresy warunkowe oraz okres warunkowy mieszany, a decyzja o tym, który z nich zastosować, uzależniona jest zarówno od czasu gramatycznego, w którym każdy z nich ma występować, jak i od prawdopodobieństwa zaistnienia danego warunku. W wielkim skrócie można powiedzieć, że:

 

zerowy

okres warunkowy

  • Służy do opisu czynności i zjawisk, będących faktem naukowym bądź zachodzących stale, np.

If you are a doctor, you treat people.

(Jeśli jesteś lekarzem, to leczysz ludzi.)

pierwszy

okres warunkowy

  • Służy do opisu sytuacji prawdopodobnych, które mogą się wydarzyć w przyszłości, np.

If you don’t take your lunch with you, you will be hungry.

(Jeśli nie zabierzesz ze sobą drugiego śniadania, możesz być głodny.)

drugi

okres warunkowy

  • Służy do opisu sytuacji niemożliwych lub mało prawdopodobnych dotyczących teraźniejszości, np.

If I were you, I wouldn’t help him.

(Jeśli byłbym tobą, nie pomógłbym mu.)

trzeci

okres warunkowy

  • Służy do opisu sytuacji niemożliwych dotyczących przeszłości, np.

If I had been inside the car, I would have died as well.

(Jeśli byłbym w samochodzie, również bym umarł.)

mieszane

okresy warunkowe

  • Służą do opisu sytuacji przeszłych mających wpływ na teraźniejszość bądź przyszłość, np.

If he had told her about his feelings for her, it would be him that she would be marrying now.

Gdyby powiedział jej o swoich uczuciach, to za niego wychodziłaby teraz za mąż.

 

 

Słowem, po którym można rozpoznać okres warunkowy, jest najczęściej ifIstnieją jednak także inne wyrażenia charakterystyczne dla tych konstrukcji gramatycznych. Najważniejsze z nich przedstawiono w tabeli:

 

WHEN... (kiedy...)

When you don’t eat, you’re hungry.

(Kiedy nie jesz, stajesz się głodny.)

UNLESS...(o ile nie...)

Unless you find a compromise with your supervisor, you’ll be fired.

(O ile nie znajdziesz kompromisu ze swoim przełożonym, zostaniesz zwolniony.)

BUT FOR + czasownik z -ing/rzeczownik(gdyby nie (ktoś/coś)

But for you, I would have died.

(Gdyby nie ty, umarłbym.)

PROVIDING... / PROVIDED THAT... (pod warunkiem, że...)

Providing / Provided that the president resigns, there will be an election.

(Pod warunkiem, że prezydent złoży rezygnację, będą wybory.)

WHAT IF... (co, jeśli...)

What if he doesn’t arrive on time?

(Co, jeśli on nie przyjedzie na czas?)

ONLY IF... (tylko, jeśli...)

I will buy a dog only if you promise to look after it.

(Kupię psa tylko, jeśli obiecasz, że będziesz się nim zajmował.)

IN CASE... (w razie czegoś)

In case you need me, I’ll be in my office till 8:00 p.m.

(W razie, jakbyś mnie potrzebował, będę w swoim biurze do 20.00.)

AS LONG AS... / SO LONG AS... (dopóki...)

As long as you don’t have fever, you need not see the doctor.

(Dopóki nie masz gorączki, nie musisz iść do lekarza.)