Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Mowa zależna

Czasowniki modalne w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Aby przekształcić zdania w mowie niezależnej z czasownikami modalnymi na mowę zależną, również trzeba dokonać pewnych zmian czasowników. Poniższa tabela prezentuje listę czasowników modalnych, które podlegają zmianom wraz z przykładami takich transformacji.

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

will

won’t

would

wouldn’t

I’ll clean my room tomorrow.

(Jutro posprzątam swój pokój.)

She said that she would clean her room tomorrow.

(Powiedziała, że jutro posprząta swój pokój.)

 

can

can’t

could

couldn’t

I can speak Spanish.

(Potrafię mówić po hiszpańsku.)

She said that she could speak Spanish.

(Ona powiedziała, że potrafi mówić po hiszpańsku.)

 

may

mayn’t

might

mightn’t

May I borrow your pen?

(Czy mogłabym pożyć twój długopis?)

She asked me if she might borrow my pen.

(Ona zapytała  mnie czy może pożyczyć długopis.)shall

shan’t

should / would

shouldn’t / wouldn’t

Shall I open the window?

(Czy mam otworzyć okno?)

He asked me if he should open the window.

(Zapytał mnie czy powinien otworzyć okno.)

 

 Istnieje także grupa czasowników modalnych, które nie zmieniają formy w mowie zależnej. Dzieje się tak w przypadku tych czasowników modalnych, które już w mowie niezależnej zostały użyte w formie przeszłej – would (wouldn’t), could (couldn’t), used to, had better, np.:

 
 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

would

wouldn’t

would

wouldn’t

Would you like to play with us?

(Czy chciałbyś z nami zagrać?)

He asked if I would like to play with them.

(Zapytał czy chciałbym z nimi zagrać.)

 

could

couldn’t

could

couldn’t

He couldn’t become a doctor.

He is too sensitive.

(Nie mógłby zostać lekarzem.

Jest zbyt wrażliwy.)

She said that he couldn’t become a doctor

because he is too sensitive.

(Ona powiedziała, że on nie mógłby zostać lekarzem,

ponieważ jest za bardzo wrażliwy.)

 

had better had better

I had better go to a dentist.

(Dobrze by było żebym poszedł do dentysty.)

He said he had better go to a dentist.

 (Powiedział, że dobrze by było żeby poszedł do dentysty.)

 

used to used to

When I was younger I used to cry a lot.

 (Kiedy byłem młodszy dużo płakałem.)

He said that when he was younger he used to cry a lot.

 (On powiedział, że jak był młodszy to dużo płakał.)

 

 

 


Czasowniki modalne should (shouldn’t) lub ought to (oughtn’t) nie mają formy przeszłej, dlatego też nie zmieniają swojej formy w mowie zależnej, np.:

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

should/ought to

shouldn’t/oughtn’t

should / ought to

shouldn’t / oughtn’t

You should/ought to buy a dog or a cat.

(Powinieneś kupić sobie psa lub kota.)

She said that I should/ought to buy a dog or a cat.

(Ona powiedziała, że powinienem kupić sobie psa lub kota.)

 

 


Czasownik modalny must również nie ma formy przeszłej, dlatego w mowie zależnej nie zmienia formy lub jest zastępowany formą przeszłą had to, np.:

 

Mowa niezależna Mowa zależna

 

must

musn’t

must/had to

musn’t / hadn’t to

I must earn some more money.

 (Muszę zarobić trochę więcej pieniędzy.)

She said that she must/had to earn some more money.

(Ona powiedziała, że musi zarobić trochę więcej pieniędzy.)

 

 


Czasownik modalny shall (shan’t) użyty w zdaniu tak jak will, w mowie zależnej zmienia swoją formę na would (wouldn’t). Jeśli natomiast shall (shan’t) jest używane w zdaniu do dawania rad czy sugestii, w mowie zależnej zmienia się na should (shouldn’t), np.


Mowa niezależna Mowa zależna

 

shall

shan’t

would

wouldn’t

I shall call her tomorrow.

(Zadzwonię do niej jutro.)

He said he would call her tomorrow.

(On powiedział, że zadzwoni do niej jutro.)

 

shall

shan’t

should

shouldn’t

What shall we do now?

(Co powinnyśmy teraz zrobić?)

She asked me what we should do now.

(Zapytała mnie co powinnyśmy teraz zrobić.)

Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz