Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Kropka

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Kropka to znak interpunkcyjny, który najczęściej jest używany na końcu zdania, a po jego użyciu nowe zdanie musi rozpoczynać się wielką literą – pod tym względem język angielski nie różni się więc od języka polskiego.

 

Good morningPlease come in.

Dzień dobry. Wejdź, proszę.

 

 

Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to w brytyjskiej odmianie języka angielskiego najczęściej kropkę nazwa się full stop. Nazwa ta nie występuje praktycznie w ogóle w Stanach Zjednoczonych, gdzie nazwa się ją period. Ponadto niekiedy w Stanach używa się również nazwy dot, zwłaszcza przy wymawianiu adresów stron internetowych, np.

 

langloo.com – w mowie adres podano by następująco:

www dot langloo dot com

 

 

 

Zasady użycia kropki w języku angielskim

 

  • Zwykle nie stawia się kropki przed zdaniami, które nie są kompletne gramatycznie lub po nich. Porównaj poniższe przykłady:

 

They told me about his accident as soon as they found out about it.

They told me about his accident. As soon as they found out about it.

Powiedzieli mi o jego wypadku samochodowym, jak tylko się o tym dowiedzieli.

 

I will be ready in a few minutes.

I will be ready. In a few minutes.

Będę gotowa za kilka minut.

 

 

  • Kropkę zwykle umieszcza się wewnątrz cudzysłowu (odwrotnie niż w języku polskim), ale na zewnątrz nawiasów, np.

 

She said: ”Please accept this as a token of my appreciation.

Powiedziała: „Proszę przyjąć to w dowód mojej wdzięczności”.

 

He went home (the lazy bastard).

Poszedł do domu (leniwy drań).

 

 

  • Czasami kropkami można oddzielić części zdania lub konkretne frazy, kładąc w ten sposób nacisk na poszczególne części zdania. Spójrz na poniższe przykłady:

 

Our politicians are more and more corrupt. They steal money from the tax payers. The thieves. I hate them.

Nasi politycy są coraz bardziej skorumpowani. Kradną od podatników coraz więcej pieniędzy. Złodzieje. Nienawidzę ich.

 

Terrorists are very dangerous. They may strike any day. In Britain. In the US. You never know when.

Terroryści są bardzo niebezpieczni. Mogą zaatakować każdego dnia. W Wielkiej Brytanii. W Stanach. Nigdy nie wiadomo kiedy.

 

 

  • Jeżeli na końcu zdania umieszczony jest skrót zakończony kropką lub gdy zdanie kończy się wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub skrótem, który posiada własną interpunkcję, to nie należy na końcu takiego zdania umieszczać jeszcze jednej kropki.

 

The capital of the US is Washington, D.C.

Stolicą Stanów Zjednoczonych jest Waszyngton.

 

Do you really think this is necessary?

Czy to jest naprawdę konieczne?

 

Go to your room!

Idź do swojego pokoju!

 

 

  • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego w skrótach (akronimach i inicjałach) powszechnie stosuje się kropki. Odpowiednio w brytyjskiej odmianie angielskiego kropek zwykle się nie używa. Te różnice ilustrują poniższe przykłady.

 

- Gen. McCarthy (AmE) / Gen McCarthy (BrE) – gen. McCarthy,

- Pvt. Johnson (AmE) / Pvt Johnson (BrE) – szer. Johnson,

- Mr. Brown (AmE) / Mr Brown (BrE) – p. Brown,

- fig. 3 (AmE) / fig 3 (BrE) – rys. 3,

- J. C. Wells (AmE) / J C Wells (BrE)*,

- e.g. (AmE) / eg (BrE) – np.

 

* W przypadku inicjałów bardzo znanych osobistości również często pomija się kropki w brytyjskiej odmianie angielskiego, np. JFK.

 

Uwaga! Form skróconych nie można używać w kompletnych zdaniach. Spójrz na poniższy przykład:

 

This Private is so lazy!

This Pvt. is so lazy!

Ten szeregowiec jest taki leniwy!