Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Mowa zależna

Następstwo czasów

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Najważniejszym elementem budowy zdań w mowie zależnej jest następstwo czasów, czyli zmiana czasu gramatycznego wypowiedzi w momencie kiedy przekształca się ją z mowy niezależnej na mowę zależną. Zmiany czasów przebiegają według poniższego schematu.

 

 

Mowa niezależna

             Mowa zależna

 

Present Simple

Past Simple

Kate sings well,’ he said.

(“Kate dobrze śpiewa,” powiedział.)

He said (that)* Kate sang well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewa.)

 

Present Continuous

Past Continuous

’Kate is singing well.’

(“Kate dobrze śpiewa.”)

He said (that) she was singing well.

(Powiedział, że dobrze śpiewa.)

 

Past Simple

Past Perfect

’Kate sang well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

Past Continuous

Past Perfect Continuous

’Kate was singing well.’

(“Kate dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

Future Simple

would + bezokolicznik

Kate will sing well.’

(“Kate dobrze zaśpiewa.”)

He said (that) Kate would sing well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewa.)

 

Future Continuous

would + bezokolicznik + -ing form

Kate will be singing well.’

(“Kate będzie dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate would be singing well.

(Powiedział, że Kate będzie dobrze śpiewała.)

 

Present Perfect

Past Perfect

’Kate has sung well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said that Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Present Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

’Kate has been singing well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Past Perfect

Past Perfect

Kate had sung well.’

(“Kate dobrze zaśpiewała.”)

He said (that) Kate had sung well.

(Powiedział, że Kate dobrze zaśpiewała.)

 

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous

Kate had been singing well.”

(“Kate dobrze śpiewała.”)

He said (that) Kate had been singing well.

(Powiedział, że Kate dobrze śpiewała.)

 

* W mowie potocznej dozwolone jest pominięcia słowa that po wielu czasownikach. Więcej na ten temat w części That w mowie zależnej.

 

Zauważ, że następstwo czasów ma znaczenie jedynie gramatyczne – mimo że wypowiedź w mowie zależnej jest zapisana w czasie przeszłym, na język polski w dalszym ciągu tłumaczy się ją jako wypowiedź w czasie teraźniejszym.

 

 

 

Przypadki kiedy czas gramatyczny nie ulega zmianie

Istnieją jednak przypadki kiedy czas w mowie zależnej nie ulega zmianie. Dzieje się tak kiedy:

 

  • wypowiadane zdania są ogólnymi prawdami (np. prawami natury) lub opisują regularnie powtarzające się czynności (często występują z przysłówkami określającymi częstotliwość – always, usually, often, sometimes, seldom i never), np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

The Earth moves around the sun.

(Ziemia krąży wokół Słońca.)

Their teacher had told them that the Earth moves around the sun.

(Nauczyciel im powiedział, że Ziemia krąży wokół Słońca.)

 

Mary: ’They usually go surfing in June.’

(Oni przeważnie jadą surfować w czerwcu.)

Mary said that they usuallygo surfing in June.

(Mary powiedziała, że oni przeważnie jadą surfować w czerwcu.)

 

 

  • bezpośrednia wypowiedź jest nadal prawdziwa, w momencie gdy ją przytaczamy, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I hate pop music.

(Nienawidzę muzyki pop.)

She said that she hates pop music.

(Ona powiedziała, że nienawidzi muzyki pop.) (ona ciągle nienawidzi muzyki pop)

 

*Gdybyśmy jednak powyższe zdanie cofnęli w czasie i powiedzielibyśmy: She said that she hated pop music, oznaczałoby to, że nie jesteśmy pewni czy ta wypowiedź jest nadal prawdziwa. Na pewno była prawdziwa w momencie wypowiadania zdania I hate pop music. lecz niekoniecznie jest ona prawdą po przytoczeniu jej w mowie zależnej.

 

Mowę zależną bez zmiany czasu przytaczanej wypowiedzi stosuje się również w wypowiedziach oficjalnych i politycznych, kiedy od mówcy wymagane jest podkreślenie, że przytaczane wypowiedzi są nadal prawdzie, np.:

 

The Prime Minister told reporters that the government has increased the money for education.

(Premier powiedział dziennikarzom, że rząd zwiększył pieniądze przeznaczone na edukację.)

 

 

  • ciągle wierzymy, że przytaczana wypowiedź, która dotyczyła przyszłości, jest prawdziwa, ponieważ nie upłynął jeszcze czas w którym miało się wydarzyć to, co było zawarte w jej treści, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I will see my godfather on my birthday next Tuesday.

(Zobaczę mojego ojca chrzestnego w moje urodziny, które są w następny wtorek.)

He said that he will see his godfather on his birthday next Tuesday.

(Powiedział, że w swoje urodziny, w następny wtorek, zobaczy swojego ojca chrzestnego.)

 

 

  • relacjonujemy „na żywo” czyjąś wypowiedź, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

It’s raining.

(Pada deszcz.)

She said that it’s raining.

(Powiedziała, że pada deszcz.)

 

 

  • zdanie główne jest w czasie Past Perfect, Past Perfect Continuous lub zawiera czasownik modalny, np.

 

Mowa niezależna:

Mowa zależna:

 

I didn’t call you because my phone had gone flat.

(Nie zadzwoniłem do ciebie, bo rozładował mi się telefon.)

He said he hadn’t called me because his phone had gone flat.

(Powiedział, że nie zadzwonił do mnie ponieważ rozładował mu się telefon.)

 

 

Mowa zależna w Past Simple

 

Przytaczane zdania, które w mowie niezależnej były wyrażone w czasie Past Simple, w mowie zależnej mogą być wyrażone albo za pomocą czasu Past Perfect (zgodnie z zasadą następstwa czasów) albo pozostać w czasie Past Simple, pod warunkiem, że kolejność opisywanych zdarzeń jest oczywista.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz