Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przedimki

Przedimek zero

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Mianem przedimka zero (zero article) określa się w języku angielskim brak jakiegokolwiek przedimka przed rzeczownikiem lub właściwym przedimkom wyrażeniem.

 

Zastosowanie

 

Przedimków nie stosuje się:

 

 

I don’t have money.

(Nie mam pieniędzy.)

 

 

 • przed imionami i nazwiskami

This book was written by Oscar Wilde.

(Ta książka została napisana przez Oscara Wilde’a.)

Wyjątki! Kiedy chcemy się odnieść do osoby, której imię i nazwisko jest nam znane, ale dokładnie nie wiemy kim ona jest jej imię i (lub) nazwisko poprzedzamy przedimkiem nieokreślonym, np.

A Mrs. Willis called you this morning.

(Jakaś pani Willis dzwoniła do ciebie rano.)

Imiona i (lub) nazwiska można również poprzedzać przedimkami określonymi, dla podkreślenia o jakiej osobie mówimy, np.

The Mrs. Willis called you this morning.

(Ta pani Willis dzwoniła do ciebie dziś rano.)

 

 

 • przed nazwami kontynentów

Argentina is in South America.

(Argentyna jest w Ameryce Południowej.)

 

 

 • przed nazwami krajów i regionów

We are from Belgium

(Jesteśmy z Belgii.)

Wyjątki! the Crimea (Krym)

the Saar (Saar)

the Punjab (Pendżab)

the Ruhr (Zagłębie Ruhry)

 

W przypadku poniższych krajów i regionów przedimka określonego the używamy opcjonalnie:

(the) Sudan (Sudan)

(the) Ukraine (Ukraina)

(the) Sinai (Synaj)

(the) Yemen (Jemen)

 

 

 

 • przed nazwami stanów

We live in California.

(Mieszkamy w Kalifornii.)

 

 

 

 • przed nazwami miast

This year I want to go to London.

(W tym roku chcę pojechać do Londynu.)

Wyjątek! The Hague (Haga)

 

 

 • przed nazwami ulic

She goes to school on Oxford Street.

(Ona chodzi do tej szkoły na ulicy Oxfordzkiej.)

 

 

 • przed nazwami jezior

Let’s have a picnic at Lake Mead.

(Zróbmy sobie piknik nad jeziorem Mead.)

Wyjątek! The Great Salt Lake (Wielkie Jezioro Słone)

 

 

 • przed rzeczownikami wskazującymi na archipelagi, wyspy i inne elementy linii brzegowej kontynentów/wysp, o ile poprzedza je nazwa

Long Island

the Long Island

 

Hudson Bay

the Hudson Bay

 

In March we’re moving to Long Island.

(W marcu przeprowadzamy się na Long Island.)

 

 

 • przed nazwami szczytów górskich

Rysy is the highest Polish peak.

(Rysy są najwyższym polskim szczytem górskim.)

 

 

 • przed nazwami części ciała

I broke my* arm.

(Złamałem rękę.)

 

* Przed nazwami części ciała zamiast przedimka wstawia się najczęściej zaimek dzierżawczy.

Uwaga! Przedimek określony może poprzedzać nazwy części ciała, ale tylko wtedy w zdaniach, w których mowa o obrażeniach tych części ciała, np.

They shot him in the arm.

(Postrzelili go w ramię.)

I banged myslef on the head.

(Uderzyłem się w głowę.)

 

Przedimek nieokreślony może występować przed rzeczownikami określającymi części ciała, ale tylko przed tymi, które występują w parach, np.: a leg (noga), a hand (ręka) itp.

He has broken an arm.

(Złamał rękę.)

 

 

 • przed nazwami środków transportu

I like traveling by train.

(Lubię podróżować pociągiem.)

 

 • przed nazwami urządzeń/instytucji służących do przekazywania informacji, w konstrukcjach typu: communicate/communication by

I communicate with my friends by mail.

(Kontaktuje się z moimi przyjaciółmi przez e-maila.)

 

 

 • przed nazwami posiłków

Why don’t you stay for dinner?

(Może zostaniesz na obiad?)

Przedimka określonego można używać przed nazwą posiłku, jeśli odnosimy się do konkretnego posiłku, np.

The lunch at my parents’ was truly delicious.

(Lunch u moich rodziców był naprawdę przepyszny.)

 

 

 • przed nazwami sportów

I play basketball.

(Gram w kosza.)

 

 

 • przed nazwami magazynów i niektórych czasopism

New Scientist is issued every Wednesday.

(New Scientist jest wydawany w każdą środę.)

 

 

 • z reguły przed nazwami chorób

She has breast cancer.

(Ona ma raka piersi.)

Uwaga! Z reguły przed nazwami mniej poważnych chorób/schorzeń, takimi jak: cold (przeziębienie), fever (gorączka), headache (ból głowy), sore throat (ból gardła) i temperature (temperatura) stosuje się przedimek nieokreślony, np.

I have a bellyache.

(Boli mnie brzuch.)

 

Wyjątkami są takie choroby/schorzenia, jak: earache, stomach ache, toothache i backache, które w brytyjskiej odmianie angielskiego występują bez przedimka, ale w odmianie amerykańskiej poprzedza przedimek nieokreślony (o ile odnoszą się do konkretnej, przebytej w danym czasie choroby/schorzenia).

BrE.: I’ve got stomach ache. (Boli mnie brzuch.)

AmE.: I have a stomach ache. (Boli mnie brzuch.)

 

 

 • przed nazwami pór roku

I don’t like winter.

(Nie lubię zimy.)

Mówiąc jednak o konkretnej porze roku stosuje się przedimek określony, np.

We’ll go to Mallorca in the summer.

 (Tego lata pojedziemy na Majorkę.)

 

 

 • przed nazwami miesięcy

Tom was born in July.

(Tom urodził się w lipcu.)

 

 

 

 • nazwami pór dnia, szczególnie we frazach z przyimkami: after, at, before i by

I’ll start the barbecue after dark.

(Zaczniemy grillować, jak się ściemni.)

She likes jogging at twilight.

(Ona lubi biegać o zmierzchu.)

 

 

 • przed nazwami dni tygodnia

We’ll go there on Friday.

(Pójdziemy tam w piątek.)

 

 

 • przed nazwami świąt

Independence Day in the USA is on the 4th of July.

(Dzień Niepodległości jest w Stanach Zjednoczonych 4 lipca.)

 

 

 • przed nazwami substancji, cieczy i gazów

These balloons are filled with helium.

(Te balony są wypełnione helem.)

 

 

 • przed nazwami materiałów

This scarf is made of silk.

(Ten szal jest zrobiony z jedwabiu.)

 

 

 • w odniesieniu do bliżej nieokreślonej grupy lub klasy

Children are noisy.

(Dzieci są hałaśliwe.)

(Generalnie dzieci są hałaśliwe.)

 

 

 • przed rzeczownikami wskazującymi na unikalne osoby, pod warunkiem że ich stanowisko/pozycję poprzedza imię i/lub nazwisko

Queen Elizabeth will grant you an audience this evening.

(Tego wieczoru królowa Elżbieta przyjmie was na audiencję.)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie unikalnych osób/rzeczy/obiektów to m.in.: premier, król, papież, prezes, Ziemia, Słońce, Mars, wszechświat.

 

 

 • przed nazwami zawodów, jeśli bezpośrednio po nazwie zawodu występuje imię i nazwisko osoby, która go wykonuje

Baker Thomas bakes the most delicious apple pies.

(Piekarz Thomas piecze najlepsze szarlotki.)

 

 

 • przed nazwami wyznawców religii, jeśli po nazwie wyznania występuje imię i nazwisko wyznawcy

Muslim Muhamad Wahabi is the owner of this mansion.

(Muzułmanin Muhamad Wahabi jest właścicielem tej posiadłości.)

 

 

 • odniesieniu do miejsc publicznych postrzeganych raczej jako instytucje niż budynki

I go to church every Sunday.

(Chodzę do kościoła w każdą niedzielę.)

(w charakterze wyznawcy)

Inne rzeczowniki stosowane na określenie takich miejsc to m.in.: kościół, szkoła, więzienie.

 

 

 • przed nazwami mediów i instytucji kultury w rozumieniu rozrywki lub dziedziny sztuki

I’m studying art and film.

(Studiuję sztukę i film.)

 

 

 • z reguły przed nazwami hoteli, gdy pierwszy człon występuje w dopełniaczu

Let’s meet at Julliard’s Café.

(Spotkajmy się w „Julliard’s Cafe”.)

 

 

 • generalizując o rzeczach i zjawiskach

Life is hard.

(Życie jest ciężkie.)

 

 

 • przed rzeczownikami abstrakcyjnymi używanymi w sensie ogólnym

All you need is love.

(Jedyne czego ci trzeba to miłość.)

 

 

This is my the car.

This is my car.

(To jest mój samochód.)

 

 

 • w utartych zwrotach, które składają się z dwóch identycznych lub zbliżonych tematycznie rzeczowników połączonych przyimkiem

I read this book from cover to cover.

(Przeczytałem tę książkę od deski do deski.)

The couple walked hand in hand.

(Para szła trzymając się za ręce.)

They are brother and sister.

(Są rodzeństwem. Dosłownie: Są bratem i siostrą.)

 

 

 • w następujących utartych zwrotach:

all day (cały dzień)

all night (całą noc)

all week (cały tydzień)

all year (cały rok)

all summer (całe lato)

all winter (całą zimę)

at home (w domu)

at school (w szkole)

at work (w pracy)

by hand (za rękę)

in bed (w łóżku)

in turn (po kolei, z kolei)

on foot (pieszo, na piechotę)

on holiday (na wakacjach)

on air (na antenie)

out of step (nie być zgodnym)

 

 

 • przed rzeczownikami, które poprzedza czasowniku turn w znaczeniu become (stawać się)

After two years working at school he turned journalist.

(Po dwóch latach pracy w szkole został dziennikarzem.)

 

 

Przedimki można pominąć również:

 

 • po wyrazie both, np.

Both (the) students failed the test

(Obydwóch studentów nie zaliczyło testu.)

 

 

 • jeśli po słowie all występuje liczebnik, np.

All (the) four children played in the sandpit.

(Czworo dzieci bawiło się w piaskownicy.)

 

 • w wyrażeniach ze zwrotami: kind of, sort of, type of  itp., np.

She’s not that kind of girl.

(Ona nie jest dziewczyną tego typu.)