Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Pytania wbudowane

Pytania wbudowane

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Pytania wbudowane to pytania znajdujące się wewnątrz innego zdania lub pytania.


Przeanalizujmy pytanie:


(A) Where is Sue?

 (Gdzie jest Sue?)

 

To pytanie wbudowane w inne pytanie wyglądałoby następująco:(B) Do you know where Sue is?

 (Czy wiesz, gdzie jest Sue?)

 

Pytanie (B) sformułowane jest grzeczniej niż pytanie (A).Pytania wbudowane zawsze poprzedzone są wyrażeniem wstępnym. Najczęściej stosowane wyrażenia wstępne to:

- Can/Could you tell me... (Czy mógłbyś mi powiedzieć...),

- I’d like to know... (Chciałbym się dowiedzieć...),

- Do you know... (Czy wiesz...),

- I wonder... (Zastanawiam się...).


Cechą charakterystyczną pytań wbudowanych jest szyk zdań – w pytaniach wbudowanych zachowuje się szyk zdania oznajmującego, czyli  taki, w którym podmiot zawsze poprzedza czasownik:


I wonder where the nearest bank is?

(Zastanawiam się, gdzie jest najbliższy bank?)

I wonder where is the nearest bank?

 

Wyjątkiem od tej reguły są pytania, w których w funkcji dopełnienia występuje przymiotnik – w przypadku takich konstrukcji w zdaniu wbudowanym zachowuje się składnię pytania (inwersja), np.


Who is disappointed?

(Kto jest rozczarowany?)


I wonder who is disappointed?

(Zastanawiam się, kto jest rozczarowany.)

 

W pytaniach wbudowanych bardzo często pojawia się wyrażenie whether (czy) oraz whether or not (tak, czy nie). W przypadku wyrażenia whether or not, za pomocą którego wyraża się możliwość wyboru, cząstkę or not umieszcza się na końcu zdania zawierającego pytanie lub po whether, ale nigdy po if, np.


Do you know whether Sue is coming or not?

(Wiesz, czy Sue będzie, czy nie?)


Do you know whether or not Sue is coming?

(Wiesz, czy Sue będzie, czy nie?)


Do you know if Sue is coming or not?

(Wiesz, czy Sue będzie, czy nie?)

Do you know if or not Sue is coming?

 

Takiej samej konstrukcji zdania używa się także w pytaniach w mowie zależnej, np.


The teacher asked his students whether they wanted the test on Monday or Tuesday.

(Nauczyciel zapytał uczniów, czy chcą test w poniedziałek, czy we wtorek.)
Formą pytań wbudowanych są też pytania ukryte, np.


Can you tell me the time?

(Możesz mi powiedzieć, która jest godzina?)

(= Can you tell me what time it is?)


We can’t remember the kind of coffe Patricia drinks.

(Nie pamiętamy, jaką kawę pija Patricia.)

(= We can’t remember what kind of coffee Patricia drinks.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz