Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Mowa zależna

Rozkazy w mowie zależnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Zdania rozkazujące w mowie zależnej wprowadza się najczęściej za pomocą czasowników advise (doradzać), ask (prosić), beg (błagać), offer (proponować), order (zarządać), suggest (sugerować, proponować), a czasownik ze zdania w mowie niezależnej zmienia swoją formę na bezokolicznik, na formę z końcówką -ing lub jest wprowadzany frazą zaczynającej się od that (tzw. that clause).

 

MOWA NIEZALEŻNA: Sit down.

Usiądź.

 

MOWA ZALEŻNA: He ordered me to sit down.

Rozkazał mi usiąść.

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Find a face-saving solution for both sides.

(Znajdźcie honorowe rozwiązanie dla obu stron.)

 

 

MOWA ZALEŻNA: He suggested finding a face-saving solution for both sides.

(Zasugerował znalezienie honorowego rozwiązania dla obu stron.)

 

 

MOWA NIEZALEŻNA: Always be prepared for the worst.

Zawsze bądź przygotowany na najgorsze.

 

MOWA ZALEŻNA: She suggested that I should always be prepared for the worst.

Zasugerowała, żebym zawsze była przygotowana na najgorsze.