Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Średnik

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Średnik (semi-colon) to znak interpunkcyjny, który łączy ze sobą dwa zdania. W języku angielskim średnik jest używany głównie w formalnym języku pisanym, gdzie pełni funkcję podobną do spójnika and (i)lub but (ale).

 

 

Zasady użycia średnika w języku angielskim:

 

  • Jeśli dwa zdania są ze sobą połączone średnikiem, to nie powinny w nich występować spójniki and i but, gdyż zostałyby niejako powtórzone, np.

 

I don’t like teaching;and I cannot wait for holiday.

Nienawidzę uczyć; nie mogę się doczekać wakacji.

 

He was always considered to be a good actor;and he played in many famous movies.

On zawsze był uważany za dobrego aktora; grał w wielu słynnych filmach.

 

 

  • Średnika można również używać, gdy dwa niezależne zdania są połączone ze sobą jednym z następujących wyrazów:

 

- consequently (w rezultacie),

- however (jednakże),

- moreover (ponadto),

- therefore (a zatem).

 

 

I’ve never liked guns;moreover, I don’t have one in my house.

Nigdy nie przepadałam za bronią; ponadto nie mam żadnej w swoim domu.

 

I don’t like his parents; however, his grandparents are very nice.

Nie lubię jego rodziców; jednakże jego dziadkowie są bardzo mili.

 

 

  • Średnik niekiedy może w zdaniu zastępować przecinek. Ta zasada odnosi się głównie do formalnego stylu pisania, w którym zadania są złożone oraz zawierają dużo przecinków. Takie zdania wymagają znaków interpunkcyjnych, które spowodują, że przekaz będzie bardziej czytelny. Prostym przykładem zastosowania tej zasady może być tworzenie list, których celem jest wyszczególnienie jakiejś podgrupy, np.

 

The menu for dinner allows you to choose: beef or chicken;

mashed potatoes or fries; juice or beer.

W menu znajdą państwo na obiad: wołowinę lub kurczaka, pure ziemniaczane lub frytki,

sok lub piwo.

 

 

  • Średnika można używać zamiennie z dwukropkiem po słowach namely (mianowicie) lub that is (to jest), np.

 

In this case then, the decision is simplethat is, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta; to jest – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplethat is, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta: to jest – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplenamely, you will not be given a raise.
W takim razie decyzja jest prosta; mianowicie – nie dostaniesz podwyżki.

 

In this case then, the decision is simplenamely, you will not be given a raise.

W takim razie decyzja jest prosta: mianowicie – nie dostaniesz podwyżki.