Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Present Perfect

Wyrażenia charakterystyczne dla Present Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

W czasie Present Perfect nie określa się konkretnego czasu, tzn. nie podaje się informacji, kiedy dokładnie odbyła się dana czynność. Mimo to istnieje kilka wyrażeń odnoszących się do czasu, które bardzo często stosuje się w konstrukcjach z Present Perfect. Mają one za zadanie umiejscowić w czasie dane czynności; nie informują jednak dokładnie, kiedy wydarzyła się dana czynność.

 

  • already (już)

 

Przysłówka already używa się, aby opisać czynność, która już się odbyła. W zdaniach twierdzących występuje pomiędzy czasownikiem have, a imiesłowem biernym:

 

I have already washed your t-shirt.

(Już wyprałam twoją koszulkę.)

 

They have already seen Inglorious Bastards.

(Oni już widzieli „Bękarty wojny”.)

 

  • just (dopiero co, właśnie)

 

Przysłówek just pojawia się w zdaniach twierdzących pomiędzy czasownikiem have, a imiesłowem biernym. Stosuje się go w celu podkreślenia czynności, która dopiero co się wydarzyła:

 

I have just finished my day shift. I won’t be able to go out with you tonight.

(Dopiero co skończyłam swoją dzienną zmianę. Nie będę w stanie dzisiaj wieczorem wyjść z wami.)

 

She has just opened a box of chocolates. Help yourself.

(Ona dopiero co otworzyła pudełko z czekoladkami. Proszę, poczęstuj się.)

 

  • yet (jeszcze)

 

Przysłówka yet używa się na końcu zdań pytających i przeczących:

 

I haven’t done the laundry yet. I simply don’t know how to use the washing machine.

(Jeszcze nie zrobiłem prania. Po prostu nie wiem jak się obsługuje pralkę.)

 

Has she met him yet?

(Czy ona już go poznała?)

 

  • since (od)

 

Przysłówka since używa się, aby zaznaczyć początek jakiejś czynności:

 

The McIvor family have lived in the haunted house since 1887.

(Rodzina McIvor żyje w tym nawiedzonym domu od 1887 roku.)

 

He has worked for the Coca-Cola since Christmas.

(On pracuje dla Coca-Coli od świąt Bożego Narodzenia.)

 

  • for (przez)

 

Przysłówka for używa się, aby zaznaczyć czas trwania danej czynności:

 

I have played poker for five years.

(Gram w pokera od 5 lat.)

(Osoba wypowiadająca się gra w pokera przez ostatnich 5 lat.)

 

Kate has dyed her hair red for fifteen years.

(Kate farbuje włosy na czerwono od 15 lat.)

(W znaczeniu: przez ostatnich 15 lat Kate farbuje włosy na czerwono.)

 

  • ever (kiedykolwiek)

 

Z zdaniach twierdzących przysłówek ever pojawia się między czasownikiemhave a imiesłowem biernym. W zdaniach pytających z kolei występuje po czasowniku posiłkowym have, między podmiotem aimiesłowem biernym:

 

It’s the biggest mushroom I’ve ever seen.

(To największy grzyb jakiego kiedykolwiek widziałam.)

 

Have you ever tried seafood?

(Czy kiedykolwiek próbowałaś owoców morza?)

 

  • never (nigdy)

 

Przysłówek never umieszcza się w zdaniu między czasownikiem posiłkowymhave a imiesłowem biernym. W zdaniu, w którym zostało użyte słowo never nie wstawia się już przeczeń, ponieważ słowo ever samo w sobie zawiera przeczenie.

 

I have never met the Pope.

(Nigdy nie poznałam papieża.)

 

They are such a perfect couple! They have never had a fight.

(Oni są taką idealną parą! Nigdy się nie pokłócili.)

 

  • recently (ostatnio)

 

Przysłówek recently umieszcza się w zdaniu między czasownikiem posiłkowymhave a imiesłowem biernym lub na końcu zdania:

 

They have recently bought a dog.

(Oni ostatnio kupili psa.)

 

Have you played Monopoly recently?

(Czy grałeś ostatnio w Monopol?)

 

  • lately (ostatnio)

 

Przysłówek lately występuje na końcu zdania:

 

I haven’t seen my neighbor lately.

(Nie widziałam ostatnio mojego sąsiada.)

 

Have you seen him lately?

(Czy widziałeś go ostatnio?)

 

  • this morning/ this week/ this month/ this weekend/ itd.

 

Wyrażeń typu: this morning (dziś rano) this week (w tym tygodniu) this month (w tym miesiącu), this weekend (w ten weekend)itp. używa się, by zaznaczyć, że dane wydarzenie jeszcze trwa w chwili mówienia:

 

She has answered fifteen e-mails this morning.

(Ona odpowiedziała dzisiejszego poranka na 15 e-maili.)

(W znaczeniu: nie ma jeszcze południa – poranek ciągle trwa.)

 

The shop assistant has sold out almost the whole summer collection this week.

(Ekspedientka wyprzedała w tym tygodniu prawie cała letnią kolekcję.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz