Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Cambridge ESOL

BEC - informacje ogólne

Dlaczego warto mieć certyfikat BEC

Części składowe egzaminu BEC Preliminary

Części składowe egzaminu BEC Vantage

Część składowe egzaminu BEC Higher

Ocenianie egzaminów BEC

Terminy, miejsca odbywania się i koszt egzaminu BEC

Do góry

BEC

Business English Certificates (BEC) to zestaw trzech egzaminów, organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge, których głównym celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy.
1 BEC - informacje ogólne   
2 Dlaczego warto mieć certyfikat BEC   
3 Części składowe egzaminu BEC Preliminary   
4 Części składowe egzaminu BEC Vantage   
5 Część składowe egzaminu BEC Higher   
6 Ocenianie egzaminów BEC   
7 Terminy, miejsca odbywania się i koszt egzaminu BEC   

BEC - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[281]}}Czytaj
 
Ćwicz

Business English Certificates (BEC) to zestaw trzech egzaminów, organizowanych przez Uniwersytet w Cambridge, których głównym celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w miejscu pracy. Kursy przygotowujące do egzaminów zakładają wzrost poziomu języka angielskiego użytecznego w pracy, co może zostać dostrzeżone i docenione przez pracodawcę. BEC jest idealny dla ludzi planujących karierę w biznesie lub posiadających już pewne umiejętności językowe przydatne w codziennym życiu, jednak chcących podnieść poziom języka i skierować go w stronę, która może przynieść im wymierne korzyści. Osoby podchodzące do egzaminu BEC powinny być zainteresowane tematami związanymi z handlem i biznesem oraz posiadać orientację dotyczącą zagadnień z nimi związanych.

 

Do egzaminu BEC można podejść na trzech różnych poziomach: Business English: Preliminary, Vantage oraz Higher. Poziom Preliminary odpowiada poziomowi B1 skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy, co oznacza, że uzyskanie certyfikatu umożliwia jego posiadaczowi komunikację w kontekście biznesowym na poziomie progowym. Odpowiednikiem poziomu Vantage na europejskiej skali poziomu biegłości językowej jest z kolei B2, zakładający, że użytkownik języka legitymujący się takim certyfikatem jest w stanie posługiwać się językiem w kontekście biznesowym na satysfakcjonującym poziomie. Egzamin na poziomie Higher odzwierciedla C1 europejskiej skali poziomu biegłości, co oznacza, że posiadacz certyfikatu jest biegłym użytkownikiem języka w kontekście biznesowym.

 

Trzy poziomy BEC, oprócz stopnia zaawansowania językowego, różni także przebieg samego egzaminu, chociaż są różnice nieznaczne. W zasadzie jedyne, o czym warto wspomnieć, to fakt, że w egzaminie BEC Preliminary – w odróżnieniu od egzaminów BEC Vantage oraz BEC Higher – sekcje poświęcone czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu zostały połączone w jedną część.

 

Dostępne są dwie wersje egzaminu BEC: tradycyjna – papierowa (Paper and Pen) oraz komputerowa (Computer-Based). W wersji komputerowej zdający mierzą się z tymi samymi zadaniami, co w wersji papierowej, ale wszystkie komponenty (poza częścią sprawdzającą umiejętność mówienia po angielsku, która nadal ma formę rozmowy twarzą w twarz z egzaminatorem) przeprowadzane są przy użyciu systemu komputerowego. Decydując się na wersję komputerową egzaminu, kandydaci mają do wyboru więcej terminów, mogą także dokonywać rejestracji znacznie później niż w przypadku wybrania wersji papierowej.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Dlaczego warto mieć certyfikat BEC

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[282]}}Czytaj
 
Ćwicz

Korzyści i przywileje wynikające z posiadania certyfikatu BEC:

 • Kursy i egzaminy BEC mogą dać zdającym przewagę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 • Certyfikat BEC jest ważny przez całe życie i nie ma potrzeby powtarzania go,
 • Kursy i egzaminy BEC mogą pomóc osobom zdającym pokazać, że opanowały konkretne spektrum zagadnień języka angielskiego i potrafią użyć go w kontekście biznesowym,
 • Egzaminy BEC są powiązane z poziomami B1 – C1 skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy, co oznacza, że podczas przygotowań do egzaminów, kandydaci nie tylko poszerzają swoje umiejętności językowe w zakresie komunikacji biznesowej, ale również w codziennych sytuacjach komunikatywnych, nabierając przy tym pewności siebie potrzebnej do używania tych umiejętności,
 • Certyfikaty BEC są honorowane przez ponad tysiąc instytucji edukacyjnych, ministerstw i organizacji rządowych na świecie i uznawane są za odpowiednie umiejętności dla kręgów biznesowych. Postrzegane są również jako atut w przedsiębiorstwach, w których najczęściej używanym językiem jest angielski.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu BEC Preliminary

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[283]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Preliminary trwa ok. 2½ godziny i jest podzielony na trzy sekcje: Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości

Reading

&

writing

Reading: 7 części / 45 zadań

Writing: 2 części

90 minut

Reading: 25%

Writing: 25%

Listening 4 części / 30 zadań

ok. 40 minut, razem z czasem

na przeniesienie odpowiedzi

na kartę egzaminacyjną

25%
Speaking 3 części 12 minut 25%

 

Reading and Writing (pol. czytanie ze zrozumieniem i pisanie)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem oraz pisaniu w języku angielskim trwa 90 minut, co czyni ją najdłuższą sekcją podczas całego egzaminu. Nie oznacza to jednak, że zdający nie muszą się spieszyć, bowiem część sprawdzająca umiejętność czytania ze zrozumieniem zawiera aż 7 podsekcji, do których łącznie należy wykonać 45 zadań. Zadania, z którymi w tej sekcji zetkną się egzaminowani, mogą być testami jednokrotnego wyboru, pytaniami typu „prawda / fałsz” lub zadaniami polegającymi na uzupełnianiu luk. Poniżej zamieszczono dokładniejszy opis zadań:

 • Część Pierwsza (5 pytań) – 5 krótkich tekstów wraz z pytaniami sprawdzającym ich zrozumienie. Do każdego tekstu dołączone jest jedno pytanie z trzema możliwymi odpowiedziami. We wszystkich przypadkach informacje są krótkie i jasne. Teksty wykorzystane w tej sekcji to teksty typowe dla wszelkiego rodzaju sytuacji biznesowych.
 • Część Druga (5 pytań) –  w tej części zdający ma do czynienia tylko z jednym tekstem i pięcioma zagadnieniami, które niejednokrotnie mają formę opisów wymagań pracodawców. Zadanie polega na dopasowywaniu do siebie pasujących elementów. Sekcja ta skupia się głównie na słownictwie i znaczeniu. Warto wspomnieć, że w tej części odpowiedzi jest zawsze o kilka więcej niż pytań, co stanowi pewne utrudnienie.
 • Część Trzecia (5 pytań) – w tej części egzaminowani muszą się zapoznać z zestawem 8 wykresów lub diagramów i dopasować do nich podane interpretacje. 
 • Część Czwarta (7 pytań) – na tę część składa się tekst, do którego zadanych jest 7 pytań. Każde z pytań w tej części jest stwierdzeniem, zaś zadaniem zdającego jest określić czy dane stwierdzenie jest (A) prawdziwe, (B) fałszywe czy też (C) tekst nie podaje informacji na ten temat.
 • Część Piąta (6 pytań) – na tę część składają się tekst oraz sześć pytań jednokrotnego wyboru. Teksty często pochodzą z ulotek, gazet lub magazynów. 
 • Część Szósta (12 pytań) – w tej części, zadaniem kandydata jest uzupełnienie 12 luk w tekście jednym z trzech, podanych przy każdej luce, wyrazów. Ta część opiera się w głównej mierze na gramatyce i sprawdza zarówno ogólne, jak i szczegółowe zrozumienie tekstu, a w szczególności umiejętność analizowania struktur.
 • Część Siódma (5 pytań) – ta część wymaga od kandydatów przeczytania dwóch krótkich tekstów (np. notatki, ogłoszenia) i uzupełnienia dołączonego do nich formularza. Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności wydobywania istotnych informacji z tekstu.

 

W części poświęconej pisaniu (Writing), kandydaci muszą napisać dwie formy użytkowe: komunikat dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz wiadomość dla kogoś spoza przedsiębiorstwa, jak np. dla klienta lub zaopatrzeniowca (korespondencja ta może mieć formę faksu, listu lub e-maila).

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna zawierać się w 30-40 słowach, mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Forma notatek i e-maili (data / temat / do kogo itd.) jest podana w arkuszu odpowiedzi. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa to korespondencja biznesowa, której długość powinna wynosić od 60 do 80 słów. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Informacje w nim zawarte są wypunktowane w poleceniu, jednak to zdający musi nadać im kontekst i dopasować do tekstu.

 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ta sekcja egzaminu trwa 40 minut, z czego dziesięć minut przeznaczone jest na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną. W skład sekcji poświęconej słuchaniu ze zrozumieniem wchodzą cztery zadania typu: test jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk czy wypełnianie formularzy. Nagrania wykorzystane w tej sekcji to zarówno monologi, jak i dialogi – mogą to być rozmowy w sprawie pracy, dyskusje, rozmowy telefoniczne, a także wiadomości nagrane na automatycznej sekretarce.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – ta część bazuje na nagraniu krótkiej rozmowy lub monologu; po ich wysłuchaniu zdający musi odpowiedzieć na osiem pytań, wybierając jedną z trzech podanych odpowiedzi.
 • Część Druga (7 pytań) – to zadanie na podstawie 1,5-minutowej rozmowy lub monologu. Nagranie zawiera rzeczowe informacje, które zdający ma wychwycić i uzupełnić nimi formularz, tabelę lub zestaw notatek. Łącznie zdający musi uzupełnić siedem pół, a odpowiedziami są często daty, ceny, dane procentowe lub liczby.
 • Część Trzecia (7 pytań) – w tej części zdający musi uzupełnić notatkę służbową na podstawie wysłuchanego nagrania. Może się zdarzyć, że jedną z odpowiedzi do uzupełnienia będzie np. data. Zdający w tej części słyszą nagranie dwukrotnie.
 • Część Czwarta (8 pytań) – w tej część zdający musi wysłuchać dłuższego nagrania (ok. 3 minut), będącego z reguły rozmową w sprawie pracy lub dyskusją pomiędzy dwoma (lub więcej) osobami, a następnie odpowiedzieć na 8 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących treści nagrania. Celem tej części jest sprawdzenie, czy zdający potrafi zrozumieć myśl przewodnią nagrania, jak również znaleźć i rozpoznać w nim szczegółowe informacje.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ostatni z komponentów, sprawdzający umiejętność komunikacji ustnej, trwa 12 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami.

 • Część Pierwsza – w tej części egzaminator rozmawia z każdym z kandydatów osobno, zadając pytania dotyczące np. ich opinii na wybrane tematy. Zadaniem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru dwa tematy spośród których musi wybrać jeden. Następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Przygotowując się do prezentacji powinien wziąć pod uwagę materiał stymulujący dołączony do każdego z tematów. Po zakończeniu wypowiedzi jednego kandydata, egzaminator pyta drugiego zdającego, które z podpunktów znajdujących się na arkuszu jego przedmówcy są najistotniejsze.
 • Część Trzecia – to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat wraz z materiałem stymulującym w postaci czarno-białych obrazów lub tekstu. Zadaniem zdających jest mówić na temat podany przez egzaminatora przez dwie minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu BEC Vantage

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[284]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Vantage trwa od 2½ godziny do 2 godzin i 40 minut i podzielony jest na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

 

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości
Reading 5 części / 45 zadań 60 minut 25%
Writing 2 części 45 minut 25%
Listening 3 części / 30 zadań około 40 minut 25%
Speaking 3 części 14 minut 25%

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i składa się z 5 podsekcji, w których łącznie należy wykonać 45 zadań. Wymusza to na zdającym dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (7 pytań) – w tej części zadaniem zdającego jest przeczytanie tekstu (lub czterech krótkich tekstów), z którego wycięto zdania lub akapity, a następnie dopasowanie 7 wyciętych fragmentów do właściwych im miejsc w tekście. 
 • Część Druga (5 pytań) – w tej części zadaniem zdającego jest przeczytanie tekstu, z którego wycięto 6 zdań oraz dopasowanie 6 z 7 podanych fragmentów do właściwych im miejsc w tekście. Jedno zdanie z usuniętych jest już uzupełnione, tak aby zdający wiedział, w jaki sposób należy wykonać zadanie.
 • Część Trzecia (6 pytań) – w tej części zdający musi przeczytać tekst, a następnie udzielić odpowiedzi na sześć pytań jednokrotnego wyboru, związanych z treścią czytanki.
 • Część Czwarta (15 pytań) – w tej części, zdający ma za zadanie przeczytać tekst i uzupełnić go, w każdą z 15 luk wpisując jeden z czterech podanych wyrazów.
 • Część Piąta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, sprawdzając dokumenty służbowe w poszukiwaniu pomyłek, nim ostateczna wersja dokumentów będzie przesłana do adresatów. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

 

Writing (pol. Pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 45 minut i składa się z dwóch zadań. Zadaniem zdającego w tej części jest, po pierwsze, napisanie komunikatu dla swojego współpracownika (może to być notatka, wiadomość lub e-mail) oraz, po drugie, napisanie jednej z poniższych form:

 • faksu, listu lub e-maila do kogoś spoza przedsiębiorstwa (np. do klienta lub zaopatrzeniowca),
 • raportu (raport musi mieć wstęp i rozwinięcie, może mieć też formę notatki lub e-maila),
 • oferty – to zadanie ma podobną formę do raportu, jednak oferta dotyczy przyszłości i zawiera zalecenia dotyczące tematów, które należałoby przedyskutować; może to być notatka lub e-mail.

 

Pierwsza forma użytkowa, czyli wiadomość dla współpracownika, powinna się zawierać w 40-50 słowach i mieć formę notatki, e-maila lub krótkiego listu. W treści zadania podane jest dlaczego zdający ma napisać notatkę i do kogo powinna być ona skierowana. Informacje, które powinny zostać zawarte w tekście są wypunktowane w poleceniu.

Druga forma użytkowa – korespondencja biznesowa – powinna się zawierać w 120 - 140 słowach. W tym celu, zdający powinien przeczytać krótki tekst, np. list, ogłoszenie lub reklamę i na niego odpowiedzieć. Teksty użyte w poleceniach mogą zawierać wskazówki dotyczące wykonania zadania w formie komentarzy lub notatek stylizowanych na pismo odręczne. Format raportów i ofert jest podobny, jednakże raport winien być bardziej przejrzysty i nie zawierać cech listu.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Zawiera on 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – w tej części zdający musi wysłuchać trzech rozmów telefonicznych lub wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce, a następnie uzupełnić luki w związanym z nimi tekście Teksty do uzupełnienia mogą mieć formę formularza, fragmentów dziennika, faktury itd. Warto wspomnieć, że pierwsza usłyszana odpowiedź nie zawsze będzie właściwą odpowiedzią i mogą zaistnieć sytuacje, w których zdający będzie zmuszony wywnioskować, czym należy uzupełnić lukę.
 • Część Druga (10 pytań) – ta część jest podzielona na dwie sekcje, obie w tym samym formacie, zawierające po pięć monologów, które należy dopasować do jednego z podanych zdań A-H. W obu sekcjach opcje do wyboru należą do tych samych kategorii, jasno określonych w rubryce z zadaniem. Różnice natomiast polegają na tym, że jeśli pierwsza sekcja skupia się na tematyce monologów, druga może testować zrozumienie intencji osób mówiących.
 • Część Trzecia (8 pytań) – zawiera dłuższe nagranie trwające z reguły około 4 minut. Może to być rozmowa w sprawie pracy, dialog, dyskusja pomiędzy dwiema (lub więcej) osobami lub prezentacja/raport w formie monologu. Po wysłuchaniu tego nagrania zdający musi odpowiedzieć na 8 związanych z nim pytań, które skupiają się zarówno na szczegółach jak i głównych myślach nagranego tekstu. Pytania mogą dotyczyć opinii, a nawet emocji, ale te są z reguły niezbyt skomplikowane.

 

Speaking (pol. mówienie)
Ten komponent egzaminu trwa około 14 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w tej części egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań, najpierw o charakterze ogólnym, a następnie bardziej biznesowym. Celem kandydatów w tej części jest udowodnienie, że potrafią krótko o sobie opowiedzieć, udzielić zwięzłej informacji na tematy dotyczące np. swojego domu, hobby i pracy oraz używać prostych technik komunikacyjnych, takich jak: zgadzanie się i nie zgadzanie oraz wyrażanie preferencji.
 • Część Druga - ta część jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, z których wybiera jeden, a następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi pierwszego ze zdających, egzaminator prosi drugiego o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi swojego przedmówcy.
 • Część Trzecia – w tej części egzaminowani prowadzą ze sobą 3-minutową rozmowę, na temat zadany im przez egzaminatora. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania stymulujące.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Część składowe egzaminu BEC Higher

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[285]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin BEC Higher trwa nieco ponad 3 godziny i jest podzielony na cztery sekcje: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie), Listening (rozumienie ze słuchu) oraz Speaking (mówienie). Poniższa tabela przedstawia podział i przebieg egzaminu.

 

Sekcja Liczba zadań Czas Wartość % całości
Reading 6 części / 52 zadania 60 minut 25%
Writing 2 części 70 minut 25%
Listening 3 części / 30 zadań około 40 minut 25%
Speaking 3 części 16 minut 25%

 

Reading (pol. rozumienie tekstu czytanego)

Część poświęcona czytaniu ze zrozumieniem trwa 60 minut i składa się z 6 podsekcji, a łączna liczba zadań do wykonania to 52. Wymusza to na zdających dobre rozplanowanie czasu, jaki poświęcą na każdą sekcję.

 • Część Pierwsza (8 pytań) – w tej części zdający ma do przeczytania tekst, do którego następnie musi dopasować do kilka zdań podsumowujących. Język tych zdań różni się od tego użytego w tekście, zatem istotne jest, aby zdający rozumiał ich znaczenie.
 • Część Druga (6 pytań) – w tej części zdający ma za zadanie uzupełnić tekst, z którego wycięto 6 zdań. Zdający ma do wyboru 8 zdań, spośród których musi wybrać właściwe i wskazać ich prawidłowe miejsce w tekście.
 • Część Trzecia (6 pytań) – w tej części zdający ma za zadanie przeczytać tekst, a następnie udzielić odpowiedzi na sześć pytań jednokrotnego wyboru.
 • Część Czwarta (10 pytań) – w tej części zdający ma do uzupełnienia tekst, z którego wycięto dziesięć wyrazów. Brakujące wyrazy są już podane w zestawach po cztery słowa dla każdej luki, spośród których zdający musi wskazać prawidłowe.
 • Część Piąta (10 pytań) – w tej części, zdający musi samodzielnie uzupełnić dziesięć luk w podanym tekście. Brakującymi wyrazami mogą być: przyimki, czasowniki posiłkowe, zaimki, spójniki itd.
 • Część Szósta (12 pytań) – stanowi podobne zadanie, z jakim zdający mogliby się zetknąć w pracy, sporządzając ostateczną wersję dokumentów, gotową do wysłania. Zadaniem kandydatów jest bowiem odszukanie i wskazanie w tekście wyrazów, których nie powinno w nim być.

 

Writing (pol. pisanie)

Ten komponent egzaminu trwa 70 minut i zawiera dwa polecenia. Zadaniem zdającego jest, po pierwsze, napisanie krótkiego raportu na podstawie materiału graficznego, a po drugie, napisanie jednej spośród poniższych form użytkowych:

– dłuższy raport,

– korespondencja biznesowa,

– oferta.

 

Krótki raport z zadania pierwszego powinien się zawierać w 120-140 słowach. Treść tego zadania zakłada pewną realistyczną sytuację, zapewniając kontekst w postaci materiału graficznego, takiego jak: tabele, wykresy, diagramy itd. Zadaniem zdającego jest zapoznanie się z tym materiałem, zinterpretowanie go i ubranie swojej interpretacji w słowa.

Przed napisaniem drugiej formy użytkowej, zdający musi zdecydować, czy chce napisać raport, list biznesowy, czy też ofertę. Osobna rubryka w zadaniu zawiera informację dotyczącą celu napisania danej formy oraz jej adresata. Na tym poziomie raporty i oferty powinny mieć stosowną strukturę i formę, czyli akapity, nagłówki, wstęp, zakończenie oraz odpowiednie zwroty.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent egzaminu trwa 40 minut (łącznie z czasem przeznaczonym na przeniesienie odpowiedzi na kartę egzaminacyjną). Zawiera on 30 pytań i jest podzielony na 3 części.

 • Część Pierwsza (12 pytań) – ta część może zawierać zadania polegające na uzupełnianiu zdań, sporządzaniu notatek lub uzupełnianiu luk. Niezależnie od rodzaju zadań, od zdającego wymagane jest wpisanie na arkusz jedynie słów kluczowych (maksymalnie trzy do każdego pytania). Nagranie w tej części trwa od dwóch do trzech minut i jest to monolog lub kilka dłuższych wypowiedzi większej liczby osób.
 • Część Druga (10 pytań) – składa się z dwóch serii wypowiedzi różnych osób. Obie serie zawierają po pięć wypowiedzi na ten sam temat. Zadaniem zdającego jest dopasowanie do każdej z serii wypowiedzi osiem podanych zdań.
 • Część Trzecia (8 pytań) – w tej części zdający musi wysłuchać dialogu lub dyskusji (z reguły pomiędzy dwoma lub więcej osobami, a następnie odpowiedzieć na osiem pytań jednokrotnego wyboru.

 

Speaking (pol. mówienie)

Ten komponent egzaminu trwa około 16 minut i jest przeprowadzany przez dwóch egzaminatorów. Kandydaci zdają go w parach. W przypadku, gdy ogólna liczba kandydatów jest nieparzysta, ostatni kandydat przystępuje do egzaminu wraz z dwoma poprzedzającymi go kandydatami. Komponent Speaking jest podzielony na trzy części.

 • Część Pierwsza – w pierwszej części komponentu, egzaminator zadaje każdemu ze zdających serię pytań o charakterze ogólnym lub bardziej biznesowym.
 • Część Druga - ta część jest „miniprezentacją”. Każdy z kandydatów ma do wyboru trzy tematy, z których wybiera jeden, a następnie ma minutę na przygotowanie swojej wypowiedzi ustnej. Po zakończeniu wypowiedzi pierwszego ze zdających, egzaminator prosi drugiego o zadanie pytania dotyczącego wypowiedzi swojego przedmówcy.
 • Część Trzecia – to rozmowa pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeden z egzaminatorów podaje zdającym temat wraz z materiałem stymulującym w postaci czarno-białych obrazów lub tekstu. Zadaniem zdających jest mówić na temat podany przez egzaminatora przez trzy minuty. Egzaminujący, w razie potrzeby, pomaga w podtrzymaniu konwersacji i zadaje pytania dotyczące tematu.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Ocenianie egzaminów BEC

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[286]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

 

Niezależnie od poziomu, ostateczna ocena egzaminu BEC (w skali od 0 do 100) jest wyliczana na podstawie ocen z poszczególnych komponentów. Niemożliwe jest „oblanie” poszczególnych sekcji egzaminu, ponieważ są one oceniane według specyficznych kryteriów: Exceptional (wyjątkowy), Good (dobry), Borderline (na granicy), Weak (słaby). Raport z wynikami egzaminu, który otrzymuje każdy z kandydatów, określa (przy użyciu wyżej wymienionych kryteriów) jak poradził on sobie z każdym z komponentów i jak zaważyło to na ogólnej ocenie. Ocena ogólna, czyli ostateczny wynik egzaminu, oprócz liczby w skali od 0 do 100, może być wyrażona jednym z pięciu stopni:

 • Pass with Distinction / A („Zdany ze Znaczącym Wyróżnieniem”) – kandydat wykazał się znakomitą znajomością języka i ten poziom egzaminu nie jest dla niego żadnym problemem.
 • Pass with Merit / B („Zdany z Wyróżnieniem”) - ta ocena oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
 • Pass  / C („Zdany”) - ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
 • CEFR A2 / B1 / B2 („Poziom A2 / B1 / B2 według CEFR”) – kandydat nie wykazał się wystarczającą znajomością języka angielskiego, aby otrzymać certyfikat Cambridge Business, ale jego poziom pozwala na efektywną komunikację, w związku z czym otrzymuje certyfikat poświadczający jego kompetencję na poziomie A2 (Preliminary) / B1 (Vantage) / B2 (Higher).
 • Fail („Niezdany”) - ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.


Oprócz tych stopni w raporcie mogą się pojawić także cztery inne informacje:

X – kandydat nie był obecny w momencie, gdy zdawany był dany komponent.

Z – kandydat nie był obecny na całym egzaminie.

Pending („Oczekuje”) – wyniki nie są jeszcze znane.

Witheld („Wstrzymany”) – kandydat powinien skontaktować się z centrum egzaminacyjnym.


Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Preliminary.


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

Pass with Distinction

Pass with Merit

Pass

CEFR A2

85 - 100%

80 - 84%

65 - 79%

40 - 64%

Oceny

negatywne

Fail 39% i mniej

 

 

Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Vantage.

 


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

CEFR B1

80 - 100%

75 - 79%

60 - 74%

45 - 59%

Oceny

negatywne

Fail 44% i mniej

 

 

Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Higher.

 


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

CEFR B2

80 - 100%

75 - 79%

60 - 74%

45 - 59%

Oceny

negatywne

Fail 44% i mniej

Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Terminy, miejsca odbywania się i koszt egzaminu BEC

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[287]}}Czytaj
 
Ćwicz

Terminy i miejsca odbywania się egzaminów BEC
Egzaminy BEC odbywają się dwa razy do roku – w sesji letniej i zimowej. Aby przystąpić do egzaminu BEC (w jednym z trzydziestu trzech miast w Polsce, w którym mieści się placówka współpracująca z British Council), należy skontaktować się z jednym z centrów, których dane dostępne są pod adresem http://www.britishcouncil.org/pl/polska04.swf.


Koszty egzaminów BEC

Poniższa tabela przedstawia koszty egzaminów BEC w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Egzamin

Koszt

wersja papierowa

Koszt

wersja komputerowa

BEC Preliminary 315 zł 315 zł
BEC Vantage 550 zł 550 zł
BEC Higher 630 zł 630 zł


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz