Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Nauczyciel języka angielskiego

CELTA

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Informacje ogólne

Certyfikat CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) jest nadawany przez kapitułę egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge i przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego – zarówno tych początkujących, jak i pracujących już w zawodzie, ale chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Aby starać się o jego uzyskanie trzeba mieć ukończone 20 lat, zdać maturę oraz posługiwać się językiem angielskim biegle w mowie i piśmie.

Kursy przygotowawcze do egzaminu odbywają się w dwóch trybach – intensywnym i zaocznym. W trybie intensywnym zajęcia trwają od 4 do 5 tygodni, a w trybie zaocznym od kilku miesięcy do roku. Każdy kurs trwa 120 godzin, podczas których kandydaci są zaznajamiani z wiedzą na temat praktycznej i efektywnej nauki języka angielskiego. Integralną częścią kursu są także praktyki metodyczne, w czasie których kursanci prowadzą zajęcia (symulację lekcji angielskiego) pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów CELTA.

 

Poziom

Aby przystąpić do kursu należy posiadać biegłość językową na poziomie C2 (poziom zaawansowany – proficiency), tożsamą z wynikiem 8.0  w skali IELTS.

 


Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu

Certyfikat CELTA uznawany jest przez szkoły językowe z całego świata. Umożliwia on więc nie tylko nauczanie języka angielskiego w Polsce, ale i za granicą.

 

Struktura i przebieg egzaminu

CELTA nie kończy się egzaminem. Kandydaci są oceniani przez cały czas uczestnictwa w kursie. Muszą przeprowadzić 6 lekcji (na dwóch poziomach zaawansowania) oraz napisać cztery prace pisemne na następujące tematy:

  1. nauczanie osób dorosłych,
  2. prowadzenie zajęć w klasie,
  3. system języka angielskiego,
  4. umiejętności językowe.

 

Komponenty kursu

Na kursie CELTA omawia się następujące zagadnienia:

  1. learners and teachers and the teaching and learning context;
  2. language analysis and awareness;
  3. language skills: reading, listening, speaking and writing;
  4. planning and resources for different contexts;
  5. developing teaching skills and professionalism.

 

Ocenianie i oceny

Kandydaci przeprowadzają 6 lekcji na dwóch różnych poziomach zaawansowania. Za każdą przeprowadzoną lekcję dostają po jednej ocenie. Muszą też napisać 4 prace, które również są oceniane. Aby ukończyć kurs, trzeba pozytywnie zaliczyć oba te zadania.

 

Miejsca odbywania się kursów

Aby przystąpić do kursu CELTA, należy zarejestrować się w uprawnionej do przeprwadzenia takiego kursu placówce. Placówek takich jest ok. 3000 w 130 krajach na całym świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, kursy CELTA organizowane są w większości dużych miast, m.in. w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Niektóre ze szkół oferują także możliwość ukończenia kursu CELTA za granicą, np. w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

 

Koszty kursów

Koszt kursu CELTA to ok. 1000 funtów. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół językowych.