Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

FCE

Części składowe egzaminu FCE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin FCE składa się z 5 części: 

 

Reading (pol. czytanie)

Pierwsza część trwa 75 minut. Na tym etapie osoba zdająca otrzymuje cztery teksty, zawierające w sumie 35 pytań. Zadania mogą mieć formę testu wyboru, wypełniania luk w tekście lub dopasowywania właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech tekstów składa się z ok. 350-700 słów.

 

Writing (pol. pisanie)

Druga część egzaminu FCE trwa 90 minut i składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich, zwane transactional letter, obowiązuje wszystkich w jednakowej formie i polega na napisaniu listu na zadany temat z wykorzystaniem dostarczonych ogłoszeń, wycinków z gazet itp. W drugim zadaniu kandydaci wybierają jeden z czterech tematów i typów prac pisemnych (artykuł, list, raport, wypracowanie, rozprawka itp.) Każda praca powinna zawierać od 120 do 180 słów. Jedno z poleceń w drugim zadaniu zawsze dotyczy książki z zestawu lektur, który jest dostępny m.in. na stronie internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-fce-19.htm

 

Use of English (pol. praktyczne wykorzystanie gramatyki)

Trzecia część egzaminu FCE trwa 75 minut. Kandydaci otrzymują cztery zadania. Obejmują one uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z czterech podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów i słowotwórstwo. 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Czwarta część egzaminu FCE trwa około 40 minut i składa się z czterech zadań. W każdym z nich kandydat wysłuchuje określonego tekstu, takiego jak: rozmowa telefoniczna, komentarz, dialog, wykład, audycja radiowa, przemówienie, opowiadanie itp., a następnie odpowiada na serię pytań dotyczącą treści słuchowiska. Nagrania dokonane są przez lektorów, którzy posługują się różnymi odmianami akcentów angielskich. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ostatnia, piąta część egzaminu FCE trwa około 14 minut. Kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ta składa się z czterech etapów. W pierwszym kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W etapie drugim każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii, w kolejnym kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a na koniec prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.