Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

KET

Części składowe egzaminu KET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin KET składa się z części pisemnej (test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, test sprawdzający rozumienie ze słuchu, pisanie) oraz ustnej (wypowiedź ustna).

 

Reading & Writing (pol. czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie)

Ta część trwa 70 minut i wymaga zrozumienia prostych źródeł informacji, takich jak: znaki, ulotki, gazety i magazyny. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy użyciu takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań czy zadania typu „prawda / fałsz”. W skład sekcji poświęconej pisaniu wchodzą polecenia typu: uzupełnianie luk w nieskomplikowanych zdaniach, kompletowanie formularzy oraz napisanie krótkiego tekstu na ok. 25 słów. Cały komponent składa się z 9 części / zadań, które łącznie zawierają 56 pytań.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ta część trwa 30 minut i wymaga zrozumienia ogłoszeń i innych źródeł informacji przekazywanych ustnie w odpowiednio wolnym tempie. Zadania w tej sekcji to testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu. Cały komponent składa się z 5 części / zadań, łącznie zawierających 25 pytań.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ta część trwa 10 minut i wymaga od kandydatów udowodnienia, że są w stanie wziąć udział w rozmowie poprzez zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi na nie. W jednym egzaminie ustnym biorą z reguły udział dwaj kandydaci. Podczas pierwszej, sześciominutowej części egzaminu, zdający rozmawiają z egzaminatorem, podczas drugiej, trzy-, czterominutowej części - ze sobą. Cały komponent składa się z 2 części / zadań.

 

Rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemna razem wzięte decydują w 50% o ocenie, natomiast rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna – w 25% każde z nich.