Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

PET

Części składowe egzaminu PET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin PET składa się z części pisemnej (test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, test sprawdzający rozumienie ze słuchu, pisanie) oraz ustnej (wypowiedź ustna).

 

Reading & Writing (pol. czytanie oraz pisanie)

Ten komponent trwa 90 minut i wymaga od zdających umiejętności czytania ogłoszeń, dzienników, gazet i magazynów oraz zrozumienia ich sensu. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy użyciu takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań, pytania typu „prawda / fałsz” czy dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu. Kandydaci powinni także umieć korzystać ze słownictwa i struktur gramatycznych, potrafić je zastosować do wykonania różnych zadań, np. napisania krótkiej wiadomości, historii lub listu o długości ok. 100 słów. Ponadto wymagane jest wykonanie zadania polegającego na zmianie sensu podanych zdań.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent trwa 30 minut i wymaga od zdających umiejętności zrozumienia znaczenia pewnego zakresu nagranego słowa mówionego, zawierającego ogłoszenia oraz rozmowy dotyczące codziennych spraw. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem testowana jest za pomocą takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu. Od zdających oczekuje się także, że będą w stanie zrozumieć postawy i intencje osób mówiących.

 

Speaking (pol. mówienie)

Kandydaci zdają ten komponent w parach. Ich zadaniem jest przekonać egzaminatorów o swoich umiejętnościach w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez wzięcie udziału w rozmowie, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedz i swobodne wypowiadanie się na temat własnych upodobań. Ten komponent egzaminu podzielony jest na cztery krótkie fragmenty: najpierw kandydaci rozmawiają o sobie, swoim hobby, szkole, pracy itd., następnie wspólnie wykonują zadanie, po czym każdy z nich w skrócie omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w części końcowej kandydaci rozmawiają na tematy dotyczące omówionych wcześniej obrazków / zdjęć.

 

Rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemna razem wzięte stanowią 50% oceny, natomiast rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna – po 25% każde.