Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny - zakres zagadnień gramatycznych

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego sprawdza się u ucznia znajomość następujących struktur gramatycznych:

  1. formy osobowe i nieosobowe czasowników, imiesłowy czynne i bierne, a także czasowniki posiłkowe i modalne, regularne i nieregularne, wyrażające stany i czynności oraz złożone, sprawdza się także znajomość czasów gramatycznych, trybów i konstrukcji be going to, have to, would like to;
  2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, złożone, a także liczba mnoga regularna i nieregularna oraz formy dzierżawcze;
  3. przedimki określone, nieokreślone i zerowe;
  4. stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników oraz użycie przymiotników dzierżawczych i przymiotników z so, such, how i what;
  5. stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków, przysłówki too i enough, ponadto zwraca się uwagę na to, czy uczeń zna miejsce przysłówka w zdaniu;
  6. zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne, wzajemne i nieokreślone, jak również zaimek bezosobowy you oraz zaimki one i ones;
  7. liczebniki główne i porządkowe;
  8. przyimki przyczyny, sposobu oraz określające czas, miejsce, kierunek i odległość;
  9. spójniki.