Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny z języka angielskiego - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla uczniów, którzy starają się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Trzeba zdawać egzamin pisemny na poziomie podstawowym, obowiązkowo trzeba również przystąpić do części ustnej egzaminu. Należy dodać, że w części ustnej i pisemnej zdaje się egzamin z tego samego języka.

Język obcy może być przez ucznia wybrany na przedmiot dodatkowy. Jeśli uczeń wybiera na przedmiot dodatkowy język obcy, który zdaje jako przedmiot obowiązkowy, musi zdać egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. Jeśli natomiast na przedmiot dodatkowy wybiera drugi język obcy, może przystąpić do egzaminu ustnego i (lub) pisemnego. Wybierając egzamin pisemny, musi zdecydować się na jeden z jego poziomów (podstawowy albo rozszerzony).

Egzamin maturalny z języka angielskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część ustna jest na jednakowym poziomie dla wszystkich zdających, a część pisemna dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony.

 

Poziom podstawowy

Egzamin pisemny w części podstawowej trwa łącznie 120 minut i składa się z trzech komponentów:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Poziom rozszerzony

 Egzamin pisemny w części rozszerzonej trwa łącznie 190 minut i składa się z pięciu komponentów:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia tekstów pisanych,
 • rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych,
 • stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych,
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Egzamin ustny

Egzamin ustny dla wszystkich uczniów trwa około 15 minut. W tym czasie uczniowie muszą:

 • przejść przez rozmowę wstępną,
 • wziąć udział w rozmowie z odgrywaniem ról,
 • opisać daną im ilustrację i odpowiedzieć na trzy związane z nią pytania,
 • zbudować wypowiedź na podstawie dostarczonego materiały stymulującego i odpowiedzieć na dwa związane z nim pytania egzaminatora.