Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Cambridge ESOL

FCE - Informacje ogólne

Dlaczego warto mieć certyfikat FCE

Części składowe egzaminu FCE

Ocenianie egzaminu FCE

Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu FCE

Do góry

FCE

First Certificate in English (FCE) jest egzaminem z języka angielskiego organizowanym przez brytyjski Uniwersytet w Cambridge. W Polsce FCE jest zdecydowanie najpopularniejszym i najchętniej zdobywanym certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego. 
1 FCE - Informacje ogólne   
2 Dlaczego warto mieć certyfikat FCE   
3 Części składowe egzaminu FCE   
4 Ocenianie egzaminu FCE   
5 Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu FCE   

FCE - Informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[266]}}Czytaj
 
Ćwicz

First Certificate in English (FCE) jest egzaminem z języka angielskiego organizowanym przez brytyjski Uniwersytet w Cambridge. Cieszy się on w Polsce względnie dużą, chociaż słabnącą, popularnością.

 

W Polsce FCE jest zdecydowanie najpopularniejszym i najchętniej zdobywanym certyfikatem poświadczającym znajomość języka angielskiego. Certyfikat FCE jest cenionym dokumentem, potwierdzającym znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, czyli B2 według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy. Pozwala on na swobodną komunikacją w każdym z krajów anglojęzycznych.

 

Przykładowy certyfikat FCE.

źródło: malta.informationplanet.czQuiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Dlaczego warto mieć certyfikat FCE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[267]}}Czytaj
 
Ćwicz

Przywileje wynikające z posiadania certyfikatu FCE:

  • FCE jest egzaminem posiadającym moc egzaminu państwowego z języka angielskiego na mocy postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, chociaż certyfikat FCE nie zwalnia już jego posiadacza z żadnych egzaminów,
  • FCE uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej za dokument potwierdzający kwalifikacje językowe pracowników polskiej służby cywilnej,
  • Certyfikat FCE jest dokumentem honorowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy określaniu kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • FCE jest ceniony w dziedzinie handlu i w przemyśle zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Warte zaznaczenia jest również to, że Certyfikat FCE nie ma ograniczonego terminu ważności, dzięki czemu pozostanie bezterminowym dowodem kwalifikacji językowych. 


Egzamin FCE składa się z części pisemnej (test znajomości praktycznej angielskiego, test rozumienia tekstu, pisanie tekstów), rozumienia ze słuchu i rozmowy na dany temat. Przygotowanie do FCE wymaga około 600 godzin nauki języka angielskiego.


Ze względu na specyfikę egzaminu FCE, oprócz znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym-wyższym, kandydat powinien zapoznać się z typami zadań występującymi na tym egzaminie. Dlatego w Polsce i na świecie prowadzone są kursy językowe przygotowujące specjalnie do zdawania FCE.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu FCE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[268]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin FCE składa się z 5 części: 

 

Reading (pol. czytanie)

Pierwsza część trwa 75 minut. Na tym etapie osoba zdająca otrzymuje cztery teksty, zawierające w sumie 35 pytań. Zadania mogą mieć formę testu wyboru, wypełniania luk w tekście lub dopasowywania właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech tekstów składa się z ok. 350-700 słów.

 

Writing (pol. pisanie)

Druga część egzaminu FCE trwa 90 minut i składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich, zwane transactional letter, obowiązuje wszystkich w jednakowej formie i polega na napisaniu listu na zadany temat z wykorzystaniem dostarczonych ogłoszeń, wycinków z gazet itp. W drugim zadaniu kandydaci wybierają jeden z czterech tematów i typów prac pisemnych (artykuł, list, raport, wypracowanie, rozprawka itp.) Każda praca powinna zawierać od 120 do 180 słów. Jedno z poleceń w drugim zadaniu zawsze dotyczy książki z zestawu lektur, który jest dostępny m.in. na stronie internetowej http://www.britishcouncil.org/pl/poland-fce-19.htm

 

Use of English (pol. praktyczne wykorzystanie gramatyki)

Trzecia część egzaminu FCE trwa 75 minut. Kandydaci otrzymują cztery zadania. Obejmują one uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z czterech podanych możliwości, transformację zdań, korektę błędów i słowotwórstwo. 

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Czwarta część egzaminu FCE trwa około 40 minut i składa się z czterech zadań. W każdym z nich kandydat wysłuchuje określonego tekstu, takiego jak: rozmowa telefoniczna, komentarz, dialog, wykład, audycja radiowa, przemówienie, opowiadanie itp., a następnie odpowiada na serię pytań dotyczącą treści słuchowiska. Nagrania dokonane są przez lektorów, którzy posługują się różnymi odmianami akcentów angielskich. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie.

 

Speaking (pol. Mówienie)

Ostatnia, piąta część egzaminu FCE trwa około 14 minut. Kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Część ta składa się z czterech etapów. W pierwszym kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W etapie drugim każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii, w kolejnym kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a na koniec prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Ocenianie egzaminu FCE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[269]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin FCE może zostać oceniony na jedną z czterech ocen pozytywnych (A, B, C i B1 CEFR) albo jedną negatywną (Fail). Kandydat musi uzyskać łącznie, ze wszystkich części, co najmniej 60 punktów, by uzyskać ocenę C. Wymagania punktowe na kolejne oceny zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania punktowe na oceny egzaminu FCE.

  Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

Poziom B1 wg CEFR

80% i więcej

od 75 do 79%

od 60 do 74%

od 45 do59%

Oceny

negatywne

Fail poniżej 44%

 

Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około sześciu tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu FCE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[271]}}Czytaj
 
Ćwicz

Terminy i miejsca odbywania się egzaminu FCE

W Polsce odbywają się trzy sesje egzaminu FCE - w marcu, czerwcu i grudniu. Zapisy na sesję wiosenną rozpoczynają się w styczniu, na sesję czerwcową odbywają się zwykle na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Egzaminy są przeprowadzane przez centra British Council w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

 

Koszt egzaminu FCE

 Koszt egzaminu w roku 2012 wynosił 535 zł.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz