Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin maturalny

Matura - rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym, w części sprawdzającej rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego a także uzupełnienia tego tekstu poprawnymi gramatycznie formami podanych wyrażeń lub zwrotów. Umiejętność ta jest testowana za pomocą jednego lub dwóch zadań:

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić tekst wyciętymi z niego wcześniej zdaniami.

W tej części egzaminu każda odpowiedź jest warta 0,5 punktu, co razem daje 6% wyniku egzaminu.

 

 

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych – poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym, w części sprawdzającej rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego a także uzupełnienia tego tekstu poprawnymi gramatycznie formami podanych wyrażeń lub zwrotów. Umiejętność ta jest testowana za pomocą jednego, dwóch lub trzech zadań:

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić tekst wyciętymi z niego wcześniej zdaniami.

Uzupełnianie luk – w tym zadaniu zdający musi uzupełnić lukę w zdaniu wybranym przez siebie wyrazem w poprawnej formie lub narzuconym z góry wyrazem w poprawnej formie.

Tłumaczenie – w tym zadaniu zdający musi przetłumaczyć zdanie lub jego fragment na język angielski.

W tej części egzaminu każda odpowiedź jest warta 0,5 punktu, co razem daje 10% wyniku egzaminu.