Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin maturalny

Matura - rozumienie tekstu czytanego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, w części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością zrozumienia informacji w języku angielskim w formie tekstu pisanego. Umiejętność ta jest testowana za pomocą trzech lub czterech zadań:

Prawda czy Fałsz – w tym zadaniu zdający musi zdecydować, czy podane zdania lub stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Jednokrotny Wybór – w tym zadaniu zdający musi zaznaczyć jedną z trzech lub czterech możliwych odpowiedzi na zadane pytanie.

Dobieranie – w tym zadaniu zdający musi dopasować do zdań numery akapitów, które owe zdania opisują lub podsumowują.

W części poświęconej czytaniu ze zrozumieniem każda odpowiedź jest warta 1 punkt, co razem  na poziomie podstawowym daje 40% wyniku egzaminu, a na poziomie rozszerzonym 18%. Do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem używa się tekstów autentycznych lub w minimalnym stopniu adaptowanych.