Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzamin maturalny

Matura - wypowiedź pisemna

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}



Czytaj
 
Ćwicz

W tej części egzaminu maturalnego, na poziomie podstawowym, maturzyści muszą wykazać się umiejętnością samodzielnego tworzenia prostych tekstów użytkowych. Umiejętność ta jest testowana za pomocą dwóch zadań.

  • W pierwszym maturzysta musi napisać pocztówkę, ogłoszenie, zaproszenie lub wiadomość (np. e-mail),
  • a w drugim list prywatny, bądź prosty list formalny, który powinien się zawierać w 120-150 słowach.

Za oba teksty można otrzymać 30% wszystkich punktów. W obydwu tych zadaniach wyznaczone są cztery kwestie, które maturzysta powinien poruszyć w swoich wypowiedziach. Pominięcie którejś z kwestii wiąże się z utratą punktów.


Na poziomie rozszerzonym maturzyści muszą stworzyć tylko jeden tekst – wypracowanie na jeden z trzech podanych tematów. Wypracowania w tej części egzaminu mogą przyjąć formę rozprawki, recenzji, opowiadania lub opisu.

Wypracowanie na poziomie rozszerzonym powinno zawierać się w 200-250 słowach – trzymanie się tych limitów objętości jest niezwykle ważne. Jeśli wypracowanie będzie miało mniej niż 100 słów jego autorowi(-ce) nie zostaną przyznane żadne punktu za bogactwo językowe. Jeśli zaś praca przekroczy 300 słów, jego autor(-ka) otrzyma 0 punktów za kompozycję wypracowania.

Jedną z testowanych form wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym jest rozprawka. Oceniając tę formę wypowiedzi egzaminatorzy będą brali po uwagę nie tylko poprawność gramatyczną i ortograficzną, ale także i treść. Zachęcamy więc do przypomnienia sobie z jakich części powinna składać się każda dobra rozprawka.