Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzaminy zawodowe

TESOL

CELTA

Do góry

Nauczyciel języka angielskiego

W tym dziale znajdziesz informacje na temat dwóch certyfikatów nadających uprawnienia nauczycielskie, dla osób które nie ukończył studiów filologicznych z kursem pedagogicznym - TESOL i CELTA.
1 TESOL   
2 CELTA   

TESOL

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[302]}}Czytaj
 
Ćwicz

Informacje ogólne

TESOL (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) to certyfikat wydawany przez kapitułę egzaminacyjną Trinity College w Londynie. Potwierdza on kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego. Mogą się o niego ubiegać zarówno nauczyciele, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego, jak i ci, którzy pracują już w zawodzie i chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. Jest on przeznaczony dla osób, które urodziły się w krajach anglojęzycznych, ale także dla tych, dla których język angielski jest językiem obcym. Warunkiem uczestniczenia w kursie TESOL jest ukończenie 18. roku życia (choć na niektóre kursy mogą zapisać się osoby, które ukończyły 20 lub 21 lat) oraz biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

 

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu

 Certyfikat TESOL jest uznawany przez organizacje edukacyjne w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach na świecie – może on pomóc w znalezieniu pracy w szkole językowej nie tylko w Polsce. Na kursie zwraca się uwagę na nowoczesne metody nauczania, nauczyciele mają więc okazję dowiedzieć się, jak przekazywać swoim uczniom wiedzę w sposób ciekawy i efektywny.

 

Struktura i przebieg kursu

Certyfikat TESOL uzyskuje się po uczestnictwie w kursie obejmującym ok. 100 godzin zajęć i 6 godzin praktyki. Podczas kursu uczestnicy dowiadują się, jak skutecznie nauczać języka angielskiego. Otrzymują też materiały, które mogą okazać się potrzebne w ich pracy: arkusze do ćwiczeń, linki do stron internetowych z ciekawymi pomocami dydaktycznymi oraz listę tytułów przydatnych książek.

Kurs składa się z 26 lekcji:

lekcje 1 – 9 to zajęcia teoretyczne zakończone interaktywnymi ćwiczeniami;

lekcje 10 – 21 to zajęcia praktyczne, składające się z części wstępnej (teoretycznej) i głównej (pozwalającej zastosować poznaną wiedzę), pokazujące, jak nauczać języka angielskiego;

lekcje 22 – 26 to zajęcia poświęcone poszerzaniu zdobytej wiedzy i dyskusji.

 

Aby otrzymać certyfikat TESOL, kandydat musi zaliczyć kurs, napisać prace oraz odbyć 6 godzin praktyki (pracy w szkołach). Na zakończenie kursu trzeba wypełnić kwestionariusz Trinity College.

 

Terminy i miejsca odbywania się egzaminów

Kursy TESOL prowadzone są w Wielkiej Brytanii, USA i w Kanadzie, a także w innych krajach na świecie. Można także wziąć udział w jednym z kursów organizowanych w Polsce.

 

Koszt kursu

Kurs, który organizowany jest w Warszawie kosztuje ok. 1400 euro (kurs miesięczny) lub ok. 1600 euro (kurs semestralny, trwający 5 miesięcy).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


CELTA

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[301]}}Czytaj
 
Ćwicz

Informacje ogólne

Certyfikat CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) jest nadawany przez kapitułę egzaminacyjną Uniwersytetu Cambridge i przeznaczony jest dla nauczycieli języka angielskiego – zarówno tych początkujących, jak i pracujących już w zawodzie, ale chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Aby starać się o jego uzyskanie trzeba mieć ukończone 20 lat, zdać maturę oraz posługiwać się językiem angielskim biegle w mowie i piśmie.

Kursy przygotowawcze do egzaminu odbywają się w dwóch trybach – intensywnym i zaocznym. W trybie intensywnym zajęcia trwają od 4 do 5 tygodni, a w trybie zaocznym od kilku miesięcy do roku. Każdy kurs trwa 120 godzin, podczas których kandydaci są zaznajamiani z wiedzą na temat praktycznej i efektywnej nauki języka angielskiego. Integralną częścią kursu są także praktyki metodyczne, w czasie których kursanci prowadzą zajęcia (symulację lekcji angielskiego) pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, trenerów CELTA.

 

Poziom

Aby przystąpić do kursu należy posiadać biegłość językową na poziomie C2 (poziom zaawansowany – proficiency), tożsamą z wynikiem 8.0  w skali IELTS.

 


Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu

Certyfikat CELTA uznawany jest przez szkoły językowe z całego świata. Umożliwia on więc nie tylko nauczanie języka angielskiego w Polsce, ale i za granicą.

 

Struktura i przebieg egzaminu

CELTA nie kończy się egzaminem. Kandydaci są oceniani przez cały czas uczestnictwa w kursie. Muszą przeprowadzić 6 lekcji (na dwóch poziomach zaawansowania) oraz napisać cztery prace pisemne na następujące tematy:

  1. nauczanie osób dorosłych,
  2. prowadzenie zajęć w klasie,
  3. system języka angielskiego,
  4. umiejętności językowe.

 

Komponenty kursu

Na kursie CELTA omawia się następujące zagadnienia:

  1. learners and teachers and the teaching and learning context;
  2. language analysis and awareness;
  3. language skills: reading, listening, speaking and writing;
  4. planning and resources for different contexts;
  5. developing teaching skills and professionalism.

 

Ocenianie i oceny

Kandydaci przeprowadzają 6 lekcji na dwóch różnych poziomach zaawansowania. Za każdą przeprowadzoną lekcję dostają po jednej ocenie. Muszą też napisać 4 prace, które również są oceniane. Aby ukończyć kurs, trzeba pozytywnie zaliczyć oba te zadania.

 

Miejsca odbywania się kursów

Aby przystąpić do kursu CELTA, należy zarejestrować się w uprawnionej do przeprwadzenia takiego kursu placówce. Placówek takich jest ok. 3000 w 130 krajach na całym świecie. Jeżeli chodzi o Polskę, kursy CELTA organizowane są w większości dużych miast, m.in. w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Niektóre ze szkół oferują także możliwość ukończenia kursu CELTA za granicą, np. w Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

 

Koszty kursów

Koszt kursu CELTA to ok. 1000 funtów. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół językowych.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz