Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

BEC

Ocenianie egzaminów BEC

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

 

Niezależnie od poziomu, ostateczna ocena egzaminu BEC (w skali od 0 do 100) jest wyliczana na podstawie ocen z poszczególnych komponentów. Niemożliwe jest „oblanie” poszczególnych sekcji egzaminu, ponieważ są one oceniane według specyficznych kryteriów: Exceptional (wyjątkowy), Good (dobry), Borderline (na granicy), Weak (słaby). Raport z wynikami egzaminu, który otrzymuje każdy z kandydatów, określa (przy użyciu wyżej wymienionych kryteriów) jak poradził on sobie z każdym z komponentów i jak zaważyło to na ogólnej ocenie. Ocena ogólna, czyli ostateczny wynik egzaminu, oprócz liczby w skali od 0 do 100, może być wyrażona jednym z pięciu stopni:

  • Pass with Distinction / A („Zdany ze Znaczącym Wyróżnieniem”) – kandydat wykazał się znakomitą znajomością języka i ten poziom egzaminu nie jest dla niego żadnym problemem.
  • Pass with Merit / B („Zdany z Wyróżnieniem”) - ta ocena oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
  • Pass  / C („Zdany”) - ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
  • CEFR A2 / B1 / B2 („Poziom A2 / B1 / B2 według CEFR”) – kandydat nie wykazał się wystarczającą znajomością języka angielskiego, aby otrzymać certyfikat Cambridge Business, ale jego poziom pozwala na efektywną komunikację, w związku z czym otrzymuje certyfikat poświadczający jego kompetencję na poziomie A2 (Preliminary) / B1 (Vantage) / B2 (Higher).
  • Fail („Niezdany”) - ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.


Oprócz tych stopni w raporcie mogą się pojawić także cztery inne informacje:

X – kandydat nie był obecny w momencie, gdy zdawany był dany komponent.

Z – kandydat nie był obecny na całym egzaminie.

Pending („Oczekuje”) – wyniki nie są jeszcze znane.

Witheld („Wstrzymany”) – kandydat powinien skontaktować się z centrum egzaminacyjnym.


Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Preliminary.


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

Pass with Distinction

Pass with Merit

Pass

CEFR A2

85 - 100%

80 - 84%

65 - 79%

40 - 64%

Oceny

negatywne

Fail 39% i mniej

 

 

Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Vantage.

 


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

CEFR B1

80 - 100%

75 - 79%

60 - 74%

45 - 59%

Oceny

negatywne

Fail 44% i mniej

 

 

Poniższa tabela zawiera wymaganą ilość punktów procentowych na poszczególne oceny podczas egzaminu Cambridge Business Higher.

 


Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

CEFR B2

80 - 100%

75 - 79%

60 - 74%

45 - 59%

Oceny

negatywne

Fail 44% i mniej