Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Tłumacz przysięgły

Ocenianie egzaminu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Każdy z tekstów części pisemnej egzaminu oceniany jest osobno. Osoby egzaminowane otrzymują punkty za następujące elementy:

  • do 10 punktów za zgodność treści przetłumaczonego tekstu z treścią oryginału,
  • do 10 punktów za poprawność językową,
  • do 10 punktów za styl odpowiedni do rodzaju tłumaczonego tekstu,
  • do 5 punktów za formę tekstu,
  • do 15 punktów za terminologię i frazeologię właściwą tłumaczonemu tekstowi.

 

Również w części ustnej każdy przetłumaczony tekst jest oceniany osobno. Otrzymuje się punkty za następujące elementy:

  • do 10 punktów za zgodność treści przetłumaczonego tekstu z treścią oryginału;
  • do 10 punktów za poprawność językową;
  • do 10 punktów za styl odpowiedni do rodzaju tłumaczonego tekstu;
  • do 5 punktów za sposób wypowiedzi (za dykcję, płynność wypowiedzi i poprawność fonetyczną oraz intonacyjną);
  • do 15 punktów za terminologię i frazeologię właściwą tłumaczonemu tekstowi.

 

Za każdą z części egzaminu (pisemną i ustną) można otrzymać 200 punktów. Aby egzamin zaliczyć z wynikiem pozytywnym, z każdej części trzeba otrzymać przynajmniej 150 punktów.


W przypadku otrzymania wyniku negatywnego do egzaminu można przystąpić jeszcze raz, jednak nie wcześniej niż po roku od daty pierwszego egzaminu.