Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

CAE

Ocenianie egzaminu CAE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin CAE może być oceniony na jedną z czterech ocen pozytywnych albo jednej negatywnej. Aby zdać egzamin, kandydat musi uzyskać łącznie przynajmniej 60% maksymalnej liczby punktów, czyli 120 punktów. Szczegółowe kryteria punktacji przedstawiono w Tabeli 1.

 

Tabela 1. Kryteria punktacji na egzaminie CAE.

  Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

Poziom B1 wg CEFR

80% i więcej

od 75 do 79%

od 60 do 74%

od 45 do 49%

Oceny

negatywne

Fail 44% i mniej

 

Osoby, które uzyskają 45-59% nie zdają egzaminu na poziomie CAE, ale otrzymują certyfikat potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według europejskiej skali biegłości językowej.


Część ustną egzaminu CAE oceniają w Polsce wykwalifikowani egzaminatorzy, akredytowani przez Cambridge ESOL, natomiast pozostałe części oceniane są w Cambridge. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około sześciu tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Wyniki obejmują również arkusz z wynikami uzyskanymi w poszczególnych częściach egzaminu. Następnie osoby, które zdały egzamin, otrzymują certyfikat z odpowiednią oceną.