Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

CPE

Ocenianie egzaminu CPE

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin CPE może być oceniony na jedną z czterech ocen pozytywnych albo jednej negatywnej. Aby zdać egzamin kandydat musi uzyskać łącznie przynajmniej 60% maksymalnej liczby punktów, czyli 120 punktów. Średnie kryteria punktacji przedstawiono w Tabeli 1. Nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów w poszczególnych częściach egzaminu.

 

Tabela 1. Średnie kryteria punktacji na egzaminie CPE

  Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

A

B

C

Poziom C1 wg CEFR

80% i więcej

od 75 do 79%

od 60 do 74%

od 45 do 59%

Oceny

negatywne

E 44% i mniej

Kryteria w poszczególnych sesjach mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli w zależności od poziomu trudności egzaminu.


Osoby, które uzyskają 45-59% nie zdają egzaminu na poziomie CPE, ale otrzymują certyfikat potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według europejskiej skali biegłości językowej.


Część ustną egzaminu CPE oceniają w Polsce wykwalifikowani egzaminatorzy, akredytowani przez Cambridge ESOL, natomiast pozostałe części opiniowane są w Cambridge. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 1,5 miesiąca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Wyniki obejmują również arkusz z rezultatami uzyskanymi w poszczególnych częściach egzaminu. Następnie, po ok. 6 tygodniach, osoby, które zdały egzamin, otrzymują certyfikat z odpowiednią oceną. Wszelkie pytania dotyczące wyników należy kierować do lokalnego ośrodka egzaminacyjnego w ciągu miesiąca od momentu ich ogłoszenia.