Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

IELTS

Ocenianie egzaminu IELTS

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdający egzamin IELTS jest oceniany na dziewięciostopniowej skali, zwanej IELTS Band Score. Poniższa tabela przedstawia kolejne stopnie oraz ich znaczenie, zaś pod nią zamieszczony jest nieco dokładniejszy opis poszczególnych stopni.

 

Stopień Znaczenie w języku angielskim
9 Expert user
8 Very good user
7 Good user
6 Competent user
5 Modest user
4 Limited user
3 Extremely limited user
2 Intermittent user
1 Non user
0 Did not attempt the test

 

9 / Expert user – ta ocena oznacza, że zdający opanował język angielski na poziomie wykształconych, rodzimych użytkowników języka angielskiego. Innymi słowy, zdający w pełni opanował język i operuje nim płynnie, zaś zrozumienie języka w jakiejkolwiek formie nie stanowi dla niego żadnego problemu.

8 / Very good user – ta ocena świadczy, iż zdający w pełni opanował język i swobodnie się nim posługuje, zaś pomyłki popełnia bardzo sporadycznie i jest w stanie sam się poprawić. Zdający może mieć problemy ze zrozumieniem języka tylko w niecodziennych i obcych mu sytuacjach. Bardzo dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi strukturami językowymi, rozumie szczegółową i skomplikowaną argumentację oraz rozumowanie w języku angielskim.

7 / Good user – ta ocena oznacza, że zdający dobrze opanował język i w miarę swobodnie się nim posługuje. Okazjonalnie zdarza mu się popełniać błędy lub używać niepoprawnych struktur językowych. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi strukturami językowymi i rozumie szczegółową argumentację oraz rozumowanie w języku angielskim.

6 / Competent user – ta ocena oznacza, że zdający opanował język w stopniu pozwalającym mu na efektywną komunikację, pomimo pewnych braków i zdarzających się pomyłek. Potrafi używać dość złożonych struktur językowych, zwłaszcza w sytuacjach, które są mu znane.

5 / Modest user – ta ocena oznacza, że zdający częściowo opanował język i radzi sobie w większości sytuacji, jednak popełnia sporo błędów. Z reguły radzi sobie w komunikacji w znanych mu sytuacjach.

4 / Limited user – ta ocena oznacza, że poziom języka zdającego pozwala mu na komunikację jedynie w znanych mu sytuacjach. Ma ciągłe problemy z użyciem złożonych i skomplikowanych struktur gramatycznych i słownictwa.

3 / Very limited user – ta ocena oznacza, że zdający potrafi przekazać i zrozumieć jedynie informację na podstawowym poziomie i tylko w sytuacjach, które zna bardzo dobrze.

2 / Intermittent user – ta ocena świadczy o tym, że zaistnienie jakiejkolwiek rzeczywistej komunikacji pomiędzy anglojęzycznym światem a zdającym nie jest możliwe. Jedyne, co umożliwia ten poziom znajomości języka, to wymiana szczątkowych informacji przy użyciu pojedynczych słów lub bardzo ograniczonych formułek.

1 / Non user – ta ocena oznacza, że zdający nie posiada umiejętności posługiwania się językiem, poza kilkoma pojedynczymi słowami.0 / Did not attempt the test – ta ocena oznacza, że zdający nie zapewnił egzaminatorom wystarczającej ilości informacji potrzebnej do ocenienia jego poziomu.

Instytucje organizujące egzamin IELTS zakładają również użycie połówek punktów, jeśli dziewięciostopniowa skala ocen nie jest w stanie precyzyjnie oddać poziomu umiejętności językowych kandydatów.


Jeśli chodzi o minimalne wyniki wymagane do bycia przyjętym na uczelnię wyższą w Stanach Zjednoczonych, najwyższym jest ten wymagany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) – aby ubiegać się o miejsce na tej uczelni, zagraniczni kandydaci potrzebują minimalnego wyniku 8.5 IELTS. Średni minimalny wynik wśród reszty uczelni oscyluje pomiędzy 6.0-7.0 IELTS. W Wielkiej Brytanii sprawa wygląda podobnie – większość uczelni wymaga od kandydatów wyniku pomiędzy 5.5 IELTS (Uniwersytet w Essex) a 7.0 IELTS (Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet w Edynburgu i Uniwersytet w Oksfordzie).