Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

KET

Ocenianie egzaminu KET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdający otrzymuje jedną z czterech ocen:

  • Pass with Distinction („Zdany ze Znaczącym Wyróżnieniem”) – ta ocena oznacza, że kandydat wykazał się nieprzeciętną znajomością języka a także, iż jego poziom odpowiada poziomowi B1 europejskiej skali biegłości językowej.
  • Pass with Merit („Zdany z Wyróżnieniem”) - ta ocena, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
  • Pass („Zdany”) - ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
  • CEFR Level A1 („Poziom CEFR A1”) - ta ocena, implikuje, iż kandydat reprezentuje poziom zgodny z poziomem A1 według europejskiej skali biegłości językowej. Co istotne, kandydat, który zdobędzie tę ocenę, nie zdaje egzaminu KET, ale otrzymuje certyfikat potwierdzający, iż osiągnął poziom A1.
  • Fail („Niezdany”) - ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.

 

Co ważne, karty egzaminacyjne nie są sprawdzane w centrach egzaminacyjnych, lecz wysyłane do Centrum Egzaminacyjnego Cambridge ESOL w celu sprawdzenia i ocenienia, a potem odsyłane z powrotem do centrów celem podania wyników do wiadomości zainteresowanych. Komponent sprawdzający umiejętność mówienia jest przeprowadzany i oceniany przez komisję składającą się z wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

Kandydaci mogą zapoznać się z wynikami egzaminu na stronie internetowej Cambridge ESOL. Wszyscy kandydaci otrzymują raport, dokładnie informujący, jakie rezultaty osiągnęli w każdym z komponentów egzaminu.

 

Tabela 1. Wymagania punktowe na oceny egzaminu KET.

  Ocena Wymagana liczba punktów

Oceny

pozytywne

 

Pass with Distinction

Pass with Merit

Pass

 

 

od 90 do 100%

od 85 do 89%

od 70 do 84%

 

Oceny

negatywne

 

CEFR Level A1

Fail

 

 

od 45 do 69%

44% i mniej