Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

TOEFL

Ocenianie egzaminu TOEFL

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

  1. Wersja iBT

Aby zostać ocenionym zdający musi odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie w sekcjach Reading i Listening, napisać chociaż jedną pracę pisemną w sekcji Writing oraz wykonać przynajmniej jedno zadanie z sekcji Speaking. Zdający, którzy spełnią powyższe warunki zostaną ocenieni na 120-punktowej skali (za każdy komponent egzaminu można otrzymać od 0 do 30 punktów). Warto wspomnieć, że zdający egzamin TOEFL iBT otrzymują jedną ocenę, odzwierciedlającą ogół wyników ich pracy. Ponadto oficjalna karta z wynikiem zawiera sprawozdanie dotyczące tego, jaki rezultat osiągnęła osoba zdająca oraz opis zadań, z którymi są w stanie poradzić sobie osoby na danym poziomie językowym.

Warto dodać, że egzamin TOEFL jest sprawdzany zarówno elektronicznie, jak i przez ludzi w celu bardziej adekwatnego i dokładniejszego ocenienia rzeczywistych umiejętności językowych kandydatów.

Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu TOEFL iBT i ich umiejscowienie na skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

 

Sekcja Zakres Punktów Minimalny wynik
A1 A2 B1 B2 C1 C2
TOEFL iBT (całość) 0-120
  57-86 87-109 110-120  
TOEFL iBT Reading 0-30     8 22 28 29
TOEFL iBT Listening 0-30     13 21 26  
TOEFL iBT Speaking 0-30 8 13 19 23 28  
TOEFL iBT Writing 0-30   11 17 21 28  

 

2. Wersja PBT

Aby zostać ocenionym zdający musi odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie w sekcjach Listening Comprehension, Structure and Written Expression oraz Reading Comprehension. Zdający, którzy spełnią powyższe warunki, otrzymają dwie oceny: jedną, będącą sumą ich wyników z sekcji Listening Comprehension, Structure and Written Expression oraz Reading Comprehension, oraz drugą, będącą odzwierciedleniem rezultatów ich pracy w sekcji Test of Written English. Poniższa tabela ilustruje system oceniania pierwszych trzech komponentów.

 

Sekcja Zakres Punktów
Listening Comprehension 31-68
Structure and Written Expression 31-68
Reading Comprehension 31-67
RAZEM: 310-677

 

Sekcja Test of Written English jest oceniana w skali od 1 do 6 i drukowana w osobnym miejscu w raporcie z wynikiem egzaminu. Jeżeli wynik znajduje się pomiędzy dwoma punktami na skali ocen (np. 3, 4), może to również być uwzględnione i wydrukowane w raporcie. Warto dodać, że wyniki z sekcji Test of Written English nie są dodawane do wyników z pozostałych sekcji.


Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu TOEFL PBT i ich umiejscowienie na skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy.

 

Sekcja egzaminu Zakres punktów Minimalny wynik B1 Mynimalny wynik C1
TOEFL PBT (całość) 310-677 457 560

TOEFL PBT Listetning Comprehension

31-68 46 56
TOEFL PBT Reading Comprehension 31-67 46 56
TOEFL PBT Structure and Written Expression 31-68 45 56
TOEFL PBT Test of Written English 0,0-0,6 4,5 5,5