Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Cambridge ESOL

PET - Informacje ogólne

Dlaczego warto mieć certyfikat PET

Części składowe egzaminu PET

Ocenianie egzaminu PET

Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu PET

Do góry

PET

Preliminary English Test (PET) jest egzaminem z języka angielskiego sprawdzającym biegłość w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu na poziomie średnio zaawansowanym.
1 PET - Informacje ogólne   
2 Dlaczego warto mieć certyfikat PET   
3 Części składowe egzaminu PET   
4 Ocenianie egzaminu PET   
5 Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu PET   

PET - Informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[260]}}Czytaj
 
Ćwicz

Preliminary English Test (PET) jest egzaminem z języka angielskiego sprawdzającym biegłość w posługiwaniu się językiem w codziennym życiu na poziomie średnio zaawansowanym. Jest to pierwszy (pod względem stopnia trudności) egzamin testujący szczegółowo wszystkie cztery kluczowe umiejętności językowe: pisanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu i mówienie.

 

Istnieją dwie odmiany tego egzaminu: PET i PET for Schools. Obydwie odmiany mają ten sam format i identyczny poziom trudności. Jedyną różnicą jest to, że treść i wybór tematów w PET for Schools zostały dobrane w taki sposób, aby trafiać szczególnie w zainteresowania młodych ludzi.

 

Egzamin PET testuje umiejętności językowe na poziomie B1 (według skali poziomu biegłości językowej przyjętej przez Radę Europy). Na tym poziomie, od użytkownika języka oczekuje się, że będzie potrafił:

 • zrozumieć proste instrukcje i komunikaty,
 • poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą zaistnieć podczas podróży w kraju angielskojęzycznym,
 • zadawać proste pytania i brać udział w rzeczowych rozmowach w środowisku pracy, 
 • pisać listy lub sporządzać notatki dotyczące życia codziennego.

 

Nauczenie powyższych umiejętności zakłada kurs przygotowujący do egzaminu PET.

 

Przykładowe certyfikaty KET, PET i CAE

Przykładowe certfikaty KET, PET i CAE.

źródło: www.cambridgeforlife.orgQuiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Dlaczego warto mieć certyfikat PET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[261]}}Czytaj
 
Ćwicz

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu PET:

 • Certyfikat PET jest ważny przez całe życie i nie ma potrzeby powtarzania go,
 • Certyfikat PET jest szczegółowym raportem dotyczącym efektów pracy kandydata, dlatego jest to dobry sposób na dokonanie analizy i oceny własnego postępu,
 • Pomimo faktu, że PET jest jednym z podstawowych egzaminów, jest to dobra metoda na zapoznanie się z formą egzaminów organizowanych przez Uniwersytet Cambridge na wypadek chęci zdania trudniejszych egzaminów w przyszłości,
 • Umiejętności nabyte podczas nauki mogą się okazać przydatne w życiu.


Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Części składowe egzaminu PET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[262]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzamin PET składa się z części pisemnej (test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, test sprawdzający rozumienie ze słuchu, pisanie) oraz ustnej (wypowiedź ustna).

 

Reading & Writing (pol. czytanie oraz pisanie)

Ten komponent trwa 90 minut i wymaga od zdających umiejętności czytania ogłoszeń, dzienników, gazet i magazynów oraz zrozumienia ich sensu. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest sprawdzana przy użyciu takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań, pytania typu „prawda / fałsz” czy dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu. Kandydaci powinni także umieć korzystać ze słownictwa i struktur gramatycznych, potrafić je zastosować do wykonania różnych zadań, np. napisania krótkiej wiadomości, historii lub listu o długości ok. 100 słów. Ponadto wymagane jest wykonanie zadania polegającego na zmianie sensu podanych zdań.

 

Listening (pol. rozumienie ze słuchu)

Ten komponent trwa 30 minut i wymaga od zdających umiejętności zrozumienia znaczenia pewnego zakresu nagranego słowa mówionego, zawierającego ogłoszenia oraz rozmowy dotyczące codziennych spraw. Umiejętność słuchania ze zrozumieniem testowana jest za pomocą takich zadań, jak testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu. Od zdających oczekuje się także, że będą w stanie zrozumieć postawy i intencje osób mówiących.

 

Speaking (pol. mówienie)

Kandydaci zdają ten komponent w parach. Ich zadaniem jest przekonać egzaminatorów o swoich umiejętnościach w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez wzięcie udziału w rozmowie, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedz i swobodne wypowiadanie się na temat własnych upodobań. Ten komponent egzaminu podzielony jest na cztery krótkie fragmenty: najpierw kandydaci rozmawiają o sobie, swoim hobby, szkole, pracy itd., następnie wspólnie wykonują zadanie, po czym każdy z nich w skrócie omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w części końcowej kandydaci rozmawiają na tematy dotyczące omówionych wcześniej obrazków / zdjęć.

 

Rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemna razem wzięte stanowią 50% oceny, natomiast rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna – po 25% każde.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Ocenianie egzaminu PET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[263]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdający otrzymuje jedną z czterech ocen:

 • Pass with Distinction („Zdany ze Znaczącym Wyróżnieniem”) – ta ocena oznacza, że kandydat wykazał się nieprzeciętną znajomością języka a także, iż jego poziom odpowiada poziomowi B2 europejskiej skali biegłości językowej.
 • Pass with Merit („Zdany z Wyróżnieniem”) - ta ocena, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością języka na wymaganym poziomie i posługuje się nim swobodnie.
 • Pass („Zdany”) - ta ocena oznacza, że kandydat posiada wystarczające umiejętności językowe na wymaganym poziomie, a poziom, na którym posługuje się językiem, jest zadowalający.
 • CEFR Level A1 („Poziom CEFR A2”) - ta ocena, implikuje, iż kandydat reprezentuje poziom zgodny z poziomem A2 według europejskiej skali biegłości językowej. Co istotne, kandydat, który zdobędzie tę ocenę, nie zdaje egzaminu PET, ale otrzymuje certyfikat potwierdzający, iż osiągnął poziom A2.
 • Fail („Niezdany”) - ta ocena jednoznacznie implikuje, iż kandydat ma jeszcze zbyt duże braki, aby poziom jego umiejętności językowych można było określić mianem „zadowalającego”.

 

Co ważne, karty egzaminacyjne nie są sprawdzane w centrach egzaminacyjnych, lecz wysyłane do Centrum Egzaminacyjnego Cambridge ESOL w celu sprawdzenia i ocenienia, a potem odsyłane z powrotem do centrów celem podania wyników do wiadomości zainteresowanych. Komponent sprawdzający umiejętność mówienia jest przeprowadzany i oceniany przez komisję składającą się z wykwalifikowanych egzaminatorów.

 

Kandydaci mogą zapoznać się z wynikami egzaminu na stronie internetowej Cambridge ESOL. Wszyscy kandydaci otrzymują raport szczegółowo opisujący wyniki ich pracy oraz dokładnie podający ich poziom wiedzy w każdym z komponentów egzaminu.

 

Tabela 1. Wymagania punktowe na oceny egzaminu PET.

  Ocena Wymagana liczba punktów

 

Oceny

pozytywne

 

Pass with Distinction

Pass with Merit

Pass

 

 

od 90 do 100%

od 85 do 89%

od 70 do 84%

 

 

Oceny

negatywne

 

CEFR Level A1

Fail

 

 

od 45 do 69%

44% i mniej

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Terminy, miejsca odbywania się oraz koszt egzaminu PET

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[264]}}Czytaj
 
Ćwicz

Egzaminy PET w Polsce odbywają się w dwóch sesjach: letniej (maj) i zimowej (listopad). Aby przystąpić do egzaminu (w jednym z dwudziestu miast w Polsce, w którym mieści się placówka współpracująca z British Council), należy wpisać się na listę kandydatów w internetowym systemie British Council EntryNet oraz wnieść opłatę egzaminacyjną, której wysokość wzrasta o 100 zł w przypadku późnego zgłoszenia.

 

Koszt egzaminu PET

 Koszt egzaminu w roku 2012 wynosił 295 zł.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz