Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Tłumacz przysięgły

Struktura i przebieg egzaminu na tłumacza przysięgłego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego zgłasza się do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie (adres i przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl). Następnie czeka się na odpowiedź, w której podane są data oraz miejsce egzaminu.


W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, które wyznaczone są przez ministra sprawiedliwości.


Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem oraz posiadać dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin składa się z dwóch części:

  1. tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski,
  2. tłumaczenie ustne  z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.

 

Część pisemna egzaminu jest zdawana przez kandydatów tego samego dnia, o tej samej godzinie. Trwa ona 4 godziny – w tym czasie kandydaci muszą dokonać tłumaczenia czterech tekstów – dwóch z języka polskiego na język obcy i dwóch z języka obcego na język polski. Dwa z nich (jeden po polsku, a jeden w języku obcym) są pismami prawniczymi, urzędowymi lub sądowymi.

 

Tydzień po części pisemnej lub później odbywa się ustna część egzaminu, do której dopuszczone są jedynie osoby, które osiągnęły pozytywny wynik w części pisemnej.


Ustna część egzaminu jest nagrywana. Podczas niej kandydat na tłumacza przysięgłego ma za zadanie:

  • przetłumaczyć na język obcy dwa teksty odczytywane lub odtwarzane przez egzaminatora (jeden z tekstów jest pismem prawniczym, urzędowym lub sądowym);
  • dokonać tłumaczenia na język polski dwóch tekstów (jeden z nich jest pismem prawniczym, urzędowym lub sądowym) – teksty te kandydat otrzymuje tuż przed tłumaczeniem.

 

W czasie egzaminu nie wolno korzystać ze słowników, podręczników, opracowań i innych pomocy.