Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Egzaminy zawodowe

Tłumacz przysięgły - informacje ogólne

Struktura i przebieg egzaminu na tłumacza przysięgłego

Ocenianie egzaminu

Terminy, miejsce odbywania się oraz koszt egzaminu na tłumacza

Do góry

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły może dokonać ustnych tłumaczeń, stworzyć i poświadczyć tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, zajmuje się też tworzeniem odpisów pism w języku obcym. 
1 Tłumacz przysięgły - informacje ogólne   
2 Struktura i przebieg egzaminu na tłumacza przysięgłego   
3 Ocenianie egzaminu   
4 Terminy, miejsce odbywania się oraz koszt egzaminu na tłumacza   

Tłumacz przysięgły - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[297]}}Czytaj
 
Ćwicz

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły może dokonać ustnych tłumaczeń, stworzyć i poświadczyć tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, zajmuje się też tworzeniem odpisów pism w języku obcym. Może również sprawdzić i poświadczyć tłumaczenia i odpisy stworzone przez inne osoby. Zajmuje się pracą na rzecz osób prywatnych, a także na rzecz instytucji państwowych (np. policji, prokuratury, sądów).

 

Jakie kwalifikacje musi mieć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły musi znać język polski, ukończyć studia magisterskie na odpowiednim kierunku filologicznym lub studia magisterskie na innym kierunku, ale wtedy musi skończyć dodatkowo studia podyplomowe na temat tłumaczenia tekstów w zakresie wybranego przez siebie języka. Ogólnie przyjmuje się, że kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć opanowany wybrany język obcy na poziomie C2 (poziom zaawansowany).

 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać egzamin, podczas którego wykaże się umiejętnością tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski. Otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego poświadczone jest świadectwem wydanym przez ministra sprawiedliwości. Aby móc wykonywać zawód, należy złożyć ślubowanie i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych (tłumacz sam musi wystąpić z wnioskiem o wpisanie na tę listę). Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Struktura i przebieg egzaminu na tłumacza przysięgłego

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[298]}}Czytaj
 
Ćwicz

Chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego zgłasza się do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie (adres i przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl). Następnie czeka się na odpowiedź, w której podane są data oraz miejsce egzaminu.


W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, które wyznaczone są przez ministra sprawiedliwości.


Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem oraz posiadać dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski,
 2. tłumaczenie ustne  z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.

 

Część pisemna egzaminu jest zdawana przez kandydatów tego samego dnia, o tej samej godzinie. Trwa ona 4 godziny – w tym czasie kandydaci muszą dokonać tłumaczenia czterech tekstów – dwóch z języka polskiego na język obcy i dwóch z języka obcego na język polski. Dwa z nich (jeden po polsku, a jeden w języku obcym) są pismami prawniczymi, urzędowymi lub sądowymi.

 

Tydzień po części pisemnej lub później odbywa się ustna część egzaminu, do której dopuszczone są jedynie osoby, które osiągnęły pozytywny wynik w części pisemnej.


Ustna część egzaminu jest nagrywana. Podczas niej kandydat na tłumacza przysięgłego ma za zadanie:

 • przetłumaczyć na język obcy dwa teksty odczytywane lub odtwarzane przez egzaminatora (jeden z tekstów jest pismem prawniczym, urzędowym lub sądowym);
 • dokonać tłumaczenia na język polski dwóch tekstów (jeden z nich jest pismem prawniczym, urzędowym lub sądowym) – teksty te kandydat otrzymuje tuż przed tłumaczeniem.

 

W czasie egzaminu nie wolno korzystać ze słowników, podręczników, opracowań i innych pomocy. Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Ocenianie egzaminu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[299]}}Czytaj
 
Ćwicz

Każdy z tekstów części pisemnej egzaminu oceniany jest osobno. Osoby egzaminowane otrzymują punkty za następujące elementy:

 • do 10 punktów za zgodność treści przetłumaczonego tekstu z treścią oryginału,
 • do 10 punktów za poprawność językową,
 • do 10 punktów za styl odpowiedni do rodzaju tłumaczonego tekstu,
 • do 5 punktów za formę tekstu,
 • do 15 punktów za terminologię i frazeologię właściwą tłumaczonemu tekstowi.

 

Również w części ustnej każdy przetłumaczony tekst jest oceniany osobno. Otrzymuje się punkty za następujące elementy:

 • do 10 punktów za zgodność treści przetłumaczonego tekstu z treścią oryginału;
 • do 10 punktów za poprawność językową;
 • do 10 punktów za styl odpowiedni do rodzaju tłumaczonego tekstu;
 • do 5 punktów za sposób wypowiedzi (za dykcję, płynność wypowiedzi i poprawność fonetyczną oraz intonacyjną);
 • do 15 punktów za terminologię i frazeologię właściwą tłumaczonemu tekstowi.

 

Za każdą z części egzaminu (pisemną i ustną) można otrzymać 200 punktów. Aby egzamin zaliczyć z wynikiem pozytywnym, z każdej części trzeba otrzymać przynajmniej 150 punktów.


W przypadku otrzymania wyniku negatywnego do egzaminu można przystąpić jeszcze raz, jednak nie wcześniej niż po roku od daty pierwszego egzaminu.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Terminy, miejsce odbywania się oraz koszt egzaminu na tłumacza

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[300]}}Czytaj
 
Ćwicz

Terminy i miejsca odbywania się egzaminów
Egzaminy na tłumaczy przysięgłych zawsze odbywają się w Warszawie. Ich terminy są zależne od ilości chętnych osób, a kandydaci są o nich informowanie nie później niż na 3 tygodnie przed egzaminem. Przewodniczący komisji nie mogą czekać z odpowiedzią na wniosek kandydata dłużej niż rok.

Koszt egzaminu

Koszt egzaminu na tłumacza przysięgłego wynosi 800 złotych.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz