Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły - informacje ogólne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły może dokonać ustnych tłumaczeń, stworzyć i poświadczyć tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, zajmuje się też tworzeniem odpisów pism w języku obcym. Może również sprawdzić i poświadczyć tłumaczenia i odpisy stworzone przez inne osoby. Zajmuje się pracą na rzecz osób prywatnych, a także na rzecz instytucji państwowych (np. policji, prokuratury, sądów).

 

Jakie kwalifikacje musi mieć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły musi znać język polski, ukończyć studia magisterskie na odpowiednim kierunku filologicznym lub studia magisterskie na innym kierunku, ale wtedy musi skończyć dodatkowo studia podyplomowe na temat tłumaczenia tekstów w zakresie wybranego przez siebie języka. Ogólnie przyjmuje się, że kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć opanowany wybrany język obcy na poziomie C2 (poziom zaawansowany).

 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba zdać egzamin, podczas którego wykaże się umiejętnością tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski. Otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego poświadczone jest świadectwem wydanym przez ministra sprawiedliwości. Aby móc wykonywać zawód, należy złożyć ślubowanie i zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych (tłumacz sam musi wystąpić z wnioskiem o wpisanie na tę listę).