Mimo że William Szekspir zmarł już prawie 400 lat temu, to jednak do tej pory odczuwamy (mniej lub bardziej świadomie) jego wpływ na współczesny język angielski. Zapoznajcie się z krótką listą wyrażeń, które jemu zawdzięczamy.

William Szekspir, zwany także Bardem z Avonu, za życia stworzył ponad 30 dramatów, które do dziś są wystawiane i podziwiane w teatrach na całym świecie. Największym jednak dziedzictwem Szekspira mogą być nie tylko jego dzieła, ale także ich wpływ na język angielski. Często bowiem zupełnie bezwiednie, posługując się językiem angielskim, cytujemy Szekspira. Poniższa lista jest tego dowodem. Zawiera ona wyrażenia, które są dla nas naturalne, dlatego trudno sobie wyobrazić, że mogły mieć swój początek w literaturze.


 1. High time, czyli najwyższa pora

  Ten zwrot, tak przydatny w życiu codziennym, pochodzi z Komedii omyłek
  (ang. The Comedy of Errors). W praktyce można go użyć chociażby w następujący sposób:

This room is a mess – it is high time you clean up.
W tym pokoju jest straszny bałagan – najwyższa pora, byś posprzątał. 1. Heart’s content, czyli ile dusza zapragnie

  Ta metafora pierwszy raz pojawia się w Henryku IV
  (ang. Henry IV) – dramacie historycznym o królu z dynastii Plantagenetów. Samo wyrażenie używane jest jako przyzwolenie na korzystanie z czegoś w dowolnej ilości – tak, jak na przykład w zdaniu:

Eat to you heart’s content.
Jedz ile dusza zapragnie. 1. Salad days, czyli dni młodości

  Metafory salad days
  Szekspir po raz pierwszy użył w Antoniuszu i Kleopatrze (ang. Anthony and Kleopatra), mówiąc o czasach niewinnej młodości Kleopatry. Dziś zwrotu tego można użyć np. w takim zdaniu:

In my salad days, I didn’t care so much about money.
Za mojej młodości nie przejmowałem się tak bardzo pieniędzmi.


Dziś zwrotu tego używa się także, mówiąc o latach, które uważamy za najlepszy okres w naszym życiu. 1. Sorry sight, czyli żałosny widok

  Tego wyrażenia Szekspir używa w Makbecie
  (ang. Macbeth), opisując, że coś jest godne pożałowania. Dziś jednak znacznie częściej używamy tej frazy, aby opisać, że coś wygląda nieporządnie, np.

You are a sorry sight in that worn jacket.
Wyglądasz żałośnie w tej znoszonej kurtce.

 1. Wild goose chase, czyli strata czasu

  Wild goose chase po raz raz pojawia się w dramacie Romeo i Julia (ang. Romeo and Juliet). Dziś mianem wild goose chase określamy wysiłki, które pewnie nic nie dadzą:

Looking for this shop is a wild goose chase! We don’t even know the name of the street it’s on!
Szukanie tego sklepu jest bez sensu! Nawet nie znamy nazwy ulicy, na której się znajduje!
 1. Come what may, czyli niech się dzieje co chce

  Pełny zwrot, jakiego użył Szekspir w Makbecie
  , brzmiał: come what come may. Z czasem został on jednak skrócony i dziś, mówiąc come what may, ogłaszamy swoją gotowość do przyjęcia tego, co przyniesie nam los.


 1. Hot-blooded, czyli porywczy

To wyrażenie pada w komedii Wesołe kumoszki z Windsoru (ang. The Merry Wives of Windsor) z ust Falstaffa, jako określenie na osoby niecierpliwe, bardziej skłonne do działania niż myślenia:

He is a hot-blooded man, always taking offence easily.
Jest bardzo porywczy, łatwo go urazić. 1. Fair play i foul play, czyli uczciwa gra oraz nieuczciwa zagrywka

  Pierwszy z tych zwrotów po raz pierwszy pojawił się dramacie pt. Burza
  (ang. The Tempest), natomiast drugi w Straconych zachodach miłości (ang. Love’s Labour’s Lost). Fair play oznacza uczciwe zachowanie podczas zawodów sportowych, podczas gdy foul play oznacza nieczystą, nieuczciwą walkę sportową, ale także działalność przestępczą. 1. Love is blind, czyli miłość jest ślepa

  Love is blind
  to jeden z ulubionych zwrotów Szekspira – pojawia się m.in. w Henryku V (ang. Henry V) i Kupcu weneckim (ang. The Merchant of Venice). Jest on prawdopodobnie jednym z najczęściej używanych zwrotów z tej listy, tak upowszechnionym, że uważamy go raczej za ludową mądrość. Bard z Avonu miał jednak talent do tworzenia wyrażeń, które zapadają w pamięci. Talent tak wielki, że nawet wymyślił…


 1. Household words, czyli słowa znane wszystkim (dosł. słowa znajdujące się w każdym domu)

  Niemożliwe? Możliwe. Samo określenie pospolitego wyrażenia
  lub słowa jest przypisywane Szekspirowi. Dziś household words używa się nie tylko w stosunku do często używanych zwrotów, ale też znanych nazw i nazwisk, jak np. w zdaniu:

Shakespeare’s plays and sonnets made him a household name throughout the world.
Sztuki i sonety Szekspira uczyniły jego nazwisko znanym na całym świecie.Jak widać, Bard z Avonu wywarł ogromny wpływ na swój język. Choć dziś język angielski wygląda inaczej niż w czasach Szekspira, wciąż można doszukać się ciągłości między jego twórczością a współczesnym słownictwem. Zachęcam więc Was, drodzy czytelnicy, do badań na własną rękę – powyższa lista, jest bowiem tylko wierzchołkiem prawdziwej góry lodowej.

Marek GutowskiKomentarze:02011-05-04 05:00:22
Nowy komentarz