Bezokolicznik bez to może przyjmować jednowyrazową formę czasownika, np. be być, do robić, give dawać, know wiedzieć. Form tych używamy w niektórych czasach, konstrukcjach i wyrażeniach, aby udzielić rady, złożyć propozycję lub wydać rozkaz.

 • zarówno w czasie Present Simple (w pytaniach i przeczeniach), jak i w Past Simple po czasownikach posiłkowych, np.

  ‘Do you hate me?’ „Czy ty mnie nienawidzisz?”
  ‘No, I don’t hate you, baby. I love you!’ „Wcale ciebie nie nienawidzę. Kocham cię!”

 • po czasownikach modalnych, np.

  Why should we go on strike? Czemu powinniśmy strajkować?
  I can swim in the sea but I’m afraid of jellyfish. Mogę pływać w morzu, ale boję się meduz.

 • w niektórych konstrukcjach, np. z takimi czasownikami, jak: make, let lub hear, np.

  My boyfriend makes me cry whenever he mentions moving out of Poland.
  Mój chłopak sprawia, że płaczę za każdym razem, kiedy wspomina o wyprowadzce z Polski.

  I didn’t let them go out tonight. Nie pozwoliłam im wyjść dzisiaj wieczorem.
  I heard him say that he was coming. Słyszałam, jak mówił, że przyjdzie.

 • w pytaniach po takich słowach jak: why?dlaczego?, why not?czemu nie?, kiedy:

  – chcemy coś zakwestionować lub podkreślić, że dana czynność jest pozbawiona sensu, np.

  Why tell her about my parents’ divorce when she doesn’t even care about our family any-more?
  Po co jej mówić o rozwodzie rodziców, kiedy ją nie obchodzi już nasza rodzina?

  – chcemy zaproponować coś lub wyrazić pewną sugestię, np.

  Why not try sending this e-mail again?
  A czemu by nie spróbować wysłać tego maila ponownie?

 • po takich wyrażeniach jak: All I did was…, What I do is…, np.

  All I did was give him a punch in the nose.
  Wszystko co zrobiłem, to uderzyłem go pięścią w nos.

  What this machine does is destroy unnecessary papers and documents.
  To, co robi ta maszyna, to niszczenie niepotrzebnych papierów i dokumentów.

Bezokolicznika bez to używamy:

W przypadku kiedy dwa bezokoliczniki połączone są za pomocą spójnika: and, or, except, but, than, as lub like, to drugi bezokolicznik często występuje bez słowa to, np.

Do you want to watch a movie or visit my friends?
Chcesz obejrzeć film, czy odwiedzić moich znajomych?

I’m ready to do anything but work in the factory.
Jestem gotowa robić wszystko, oprócz pracy w fabryce.

I’d like to buy take out food and eat in our house.
Chciałabym kupić jedzenie na wynos i zjeść u nas w domu.

P.D.2010-08-13 13:04:04