Holly Marie Combs – A Charmed Lady Beyond Imagination

Holly Marie Combs assumes a dual role of actress and director. An American by birth, Holly Marie Combs dabbles herself in the American entertainment industry of film and television. One of the most famous series to reach the television screen is about three witches living in an everyday world known as Charmed. Holly Marie Combs plays Piper Halliwell, first as the second sister out of three sisters and finally, as an elder sister to her sisters. Being Piper means that Holly Marie Combs had to portray a soft yet strong sister and a person who would guide and protect her family all at the same time – a role that is done well equipped with magic spells, trials and tribulations and fear for her family. Holly Marie Combs also starred in Picket Fences thus receiving the Young Artist Award for portraying Kimberley Brock. Holly Marie Combs also plays Ella Montgomery in Pretty Little Liars under the ABC Family wing.


Holly Marie Combs – A Step Nearer To Personal Stardom

Holly Marie Combs started her career with small roles in the mid 1980’s onward. One of the first roles where Holly Marie Combs did speak was Born on the Fourth of July by Oliver Stone. Holly Marie Combs was finally given a much needed break that launched her career. This break came in the form of a television show known as Picket Fences. Holly Marie Combs specifically wanted the lead role of Kimberly but was shot down on the spot by the casting people who said that she does not have a big heart to play this role. This did not stop Holly Marie Combs from turning around and telling off the casting people that if they were looking for a person with a big heart to play the role, why in the world they came to a city like New York in search of a person of that sort. Well, Holly Marie Combs did sign her fate because of that simple comment, she got the role. Picket Fences played for 4 years thus winning Holly Marie Combs her award.

After Picket Fences, Holly Marie Combs appeared in a few television shows like Simple Men, Chain of Desire and Dr Giggles. Yes, Dr Giggles. Better start laughing, oops, meant now just for the fact that the show was named DR GIGGLES. Holly Marie Combs played the role of a hero as well as a daughter and girlfriend. Holly Marie Combs then tried out for a show called Friend for Life but that did not materialize. Holly Marie Combs did finally play a bad girl role, portraying a murderer by the name of Diane Zamora in 1997 in the television movie titled Swearing Allegiance.

Holly Marie Combs finally reached an all time high when she auditioned for Charmed. Holly Marie Combs was brought to the audition by her good friend, Shannon Doherty and actually, wanted to portray Prue Halliwell. However, the producer found that Holly Marie Combs would play wonderfully as Piper Halliwell and the rest is history. Assuming the role as the second sister, Holly Marie Combs was then awarded the main sister lead role thus making her the eldest sister out of the 3 girls. This role required Holly Marie Combs to play her most outstanding attribute of various emotions and yet, whip up some magic spells to save the day. Everyone was wishing Holly Marie Combs was their sister just to protect them from any harm and giving in to them every chance they get.


Holly Marie Combs – A Triumphant Life

Holly Marie Combs married once and divorced in 1997. She finally married her co-star David Donoho and had 3 sons. Holly Marie Combs does have some controversy under her belt. Keeping her third baby a secret, a lot of speculation rose up on her weight. When she finally had her baby and announced the birth, a lot of paparazzi were trying to get pictures of the baby.

Holly Marie Combs has four tattoos. The cross tattoo was done oddly that it did not look balanced and became a subject of conversation for the press. Holly Marie Combs finally got it corrected in 2000.

Holly Marie Combs now lives in Los Angeles together with her family. Hopefully, she is using her magic skills to entice her husband and children into behaving because having 4 men in the house can be a real treat for a former witch.

verb transitive przyjmować +sth – coś (np. wygląd, pozę, minę itp.) ; przybierać (np. miano, imię itp.) ; brać na siebie +sth – coś (np. obowiązki) ; zakładać (np. spodnie, kapelusz itp.) ; przypuszczać +sth – coś ; that… – że… ; obejmować (np. urząd)

I noun szt. muz. przesłuchanie, casting + for sth – do czegoś ; słuch, zmysł słuchu ; słyszenie
II verb transitive szt. muz. przesłuchiwać + for sth – do czegoś
III verb intransitive szt. muz. brać udział w przesłuchaniu/castingu + for sth – do czegoś

I verb transitive moczyć, zamoczyć + sth in sth – coś w czymś ; ochlapać + sth – coś

II verb intransitive chlapać się ; taplać się ; robić coś nie na serio/dla zabawy, zajmować się czymś pobieżnie, zabawić się (np. w prowadzenie biznesu)

I adjective podwójny, dwudzielny ; dwoisty (np. natura) ; (BrE.) mot. dwupasmowy (o drodze) ; mat. techn. ling. dualny
dual group ling. grupa dualna
dual personality med. rozdwojenie jaźni
II noun ling. liczba podwójna

verb transitive nęcić, kusić, wabić + sb with sth – kogoś czymś ; podkusić + sb to do sth/sb into doing sth – kogoś do zrobienia czegoś

noun los, przeznaczenie ; konsekwencja, wynik, rezultat ; fatum ; śmierć, zniszczenie, upadek

adverb dziwnie, dziwacznie, kuriozalnie, osobliwie

exclamation ojejku!, ojej!, aj!, ajajaj!

noun udręczenie, udręka, cierpienie, duże zmartwienie

I noun wiedźma, czarownica ; czarodziejka ; straszna kobieta, wiedźma ; czarująca kobieta ; przen. czarodziejka (np. pióra, fortepianu itp.)
II verb transitive rzucać czar, czarować ; oczarowywać (o kobiecie, np. swoją urodą, elokwencją itp.)
III verb intransitive szukać podziemnych źródeł wody (przy pomocy różdżki)

I noun med. rana, uszkodzenie ciała ; krzywda ; złe postępowanie, działanie ; uszkodzenie, zniszczenie

II verb transitive krzywdzić +sb – kogoś ; szkodzić +sb/sth – komuś/czemuś ; niszczyć +sth – coś ; med. ranić +sb – kogoś

I noun szt. muz. współgwiazda (aktor grający mający tę samą rangę)
II verb transitive & verb intransitive szt. muz grać u boku +with sb – kogoś, partnerować +with sb – komuś

I verb transitive traktować +sb/sth like… – kogoś/coś jak…, uważać +sb/sth as… – kogoś/coś za ; traktować (kogoś w określony sposób, np. źle) ; leczyć +sb for sth – kogoś na coś ; sprezentować +sth to sb – komuś coś ; podejmować (kogoś czymś, np. obiadem) ; techn. poddawać obróbce chemicznej +coś – sth
to treat sth with care – obchodzić się z czymś ostrożnie
to treat sb/sth with respect – traktować kogoś/coś z szacunkiem
II verb intransitive traktować +of sth – o czymś, omawiać +of sth – coś ; pertraktować +with sb for sth – z kimś coś
III noun przyjemność, rozkosz ; źródło przyjemności/rozkoszy ; uczta, przyjęcie (za które płaci ktoś inny)
(it’s) my treat ja stawiam
to stand treat zafundować; postawić; zapłacić za poczęstunek
to give sb a treat zrobić komuś przyjemność

I verb transitive przypisywać + sth to sb/sth- coś komuś/czemuś
II noun właściwość, przymiot, cecha, atrybut ; ling. przydawka

I noun prawn. rozprawa sądowa, proces sądowy ; próba, usiłowanie (zrobienia czegoś) ; próba, doświadczenie (np. życiowe); próba, test (np. urządzenia) ; utrapienie (o człowieku bądź przedmiocie) ; sport. eliminacje, próba
to be on trial for sth/doing sth prawn. być sądzonym za coś/za zrobienie czegoś
by trial and error za pomocą metody prób i błędów
on trial na próbę, pod warunkiem
trial by jury prawn. sprawa sądowa z udziałem przysięgłych
trial docket prawn. wokanda
trial based on circumstantial evidence prawn. proces poszlakowy
II adjective próbny
trial balance ekonom. bilans próbny
trial flight lotn. lot próbny
trial period ekonom. okres próbny
trial purchase – ekonom. kupno na próbę

P.D.Komentarz:12010-11-16 13:55:22
Nowy komentarz