Kontakt

Prezes Zarządu

Michał Wróblewski

e-mail: [email protected]


Dyrektor sprzedaży i marketingu

Członek Zarządu

Aneta Woźniak

e-mail: [email protected]


Redakcja Portalu

Aleksandra Wereszczyńska

e-mail: [email protected]


Dział handlowy

e-mail: [email protected]


Dział Językowy

e-mail: [email protected]


Dział Obsługi Technincznej

e-mail: [email protected]


Znajdź nas na mapie

Langloo.com S.A.

ul. Fosa 31/3

Warszawa, 02-768

NIP: 951-231-22-04

TEL./FAX:(22) 852-00-37

Langloo.com S.A.
Siedziba Spółki: ul. Sarmacka 17/63, 02-972 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000358791
NIP: 9512312204, REGON: 142367058, Kapitał Zakładowy: 2 159 474, 84 zł wniesiony w całości