Wirtualny Pulpit

Nasze szkolenia

ID szkolenia:Tytuł szkolenia:Poziom:Postęp:Pozostało dni:
147Moje Gimnazjum J.polski - Antyk - -
131MojeGimnazjum_angielski_podstawowy_ZESTAW1 a1 - -
132Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
133Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
134Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 3 - -
135Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 4 - -
136Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
137Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
138Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 3 - -
139Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 4 - -
140Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
141Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
142Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
143Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
144Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 1 - -
145Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 2 - -
146Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 3 - -
148Moje Gimnazjum J.polski - Barok - -
149Moje Gimnazjum J.polski - Biblia - -
150Moje Gimnazjum J.polski - Średniowiecze - -
151Moje Gimnazjum Wiedza o społeczeństwie - -
152Moje Gimnazjum Przyroda - -
153Moje Gimnazjum J.polski - Renesans - -
154Moja Matura Matematyka, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
155Moja Matura Matematyka, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
156Moja Matura Matematyka, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
157Moja Matura Matematyka, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
158Moje Gimnazjum J.polski - Wiek XX - -
159Moje Gimnazjum J.polski - Romantyzm - -
160Moje Gimnazjum J.polski - Pozytywizm - -
161Moje Gimnazjum J.polski - Oświecenie - -
162Moje Gimnazjum J.polski - Młoda Polska - -
163Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 3 - -
164Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 3 - -
165Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
166Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
167Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
168Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
74Be Inspired! Czasowniki frazowe z away B1 B2 C1 - -
75Be Inspired! Czasowniki frazowe z around, about, round B1 B2 C1 - -
76Be Inspired! Czasowniki frazowe z down B1 B2 C1 - -
95No errors! to do A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
81Be Inspired! Czasowniki frazowe z up B1 B2 C1 - -
89Be Inspired! Czasowniki frazowe z out B1 B2 C1 - -
90No errors! Kolokacje: czasowniki z przyimkami A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
91No errors! Homonimy A2 B1 B2 - -
92No errors! Określanie miejsca w czasie A1/A2 A2 B1 - -
93No errors! to have A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
94No errors! to be A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
103No errors! Czasowniki modalne - may i might B1 B2 - -
96No errors! Strona Bierna B1 B2 C1 - -
97No errors! Past Simple A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
98No errors! Czasowniki modalne - must B1 B2 - -
99No errors! Czasowniki modalne - could A1/A2 A2 B1 B2 - -
100No errors! Czasowniki modalne - can A1 A1/A2 A2 B1 - -
101No errors! Czasy przyszłe B1 B2 - -
102No errors! Przedimki - Repetytorium A1 A1/A2 A2 B1 - -
73Be Inspired! Czasowniki frazowe z over B1 B2 C1 - -
72Be Inspired! Czasowniki frazowe z back B1 B2 C1 - -
71Be Inspired! Czasowniki frazowe z apart, through B1 B2 C1 - -
68Say IT! Kolokacje - Work & Office B1 B2 - -
69Say IT! Kolokacje - People B1 B2 - -
70Be Inspired! Czasowniki frazowe z for, to i inne B1 B2 C1 - -
77Be Inspired! Czasowniki frazowe z on B1 B2 C1 - -
78Be Inspired! Czasowniki frazowe z in B1 B2 C1 - -
79Be Inspired! Czasowniki frazowe z off B1 B2 C1 - -
53No errors! Określanie miejsca w przestrzeni A1/A2 A2 B1 - -
104No errors! Present Simple A1 A1/A2 A2 B1 - -
55Say IT! Idiomy dotyczące życia człowieka B2 C1 C2 - -
56Say IT! Idiomy dotyczące pracy i pieniędzy B2 C1 C2 - -
57Say IT! Idiomy dotyczące zdrowia i stanu psychicznego B2 C1 C2 - -
58Say IT! Idiomy porównawcze B2 C1 C2 - -
59Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część I B2 C1 C2 - -
60Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część II B2 C1 C2 - -
61Say IT! Kolokacje - House & Family B1 B2 - -
62Say IT! Kolokacje - Travelling & Living B1 B2 - -
63Say IT! Kolokacje - Crime & Money B1 B2 - -
65Say IT! Kolokacje - Entertainment B1 B2 - -
66Say IT! Kolokacje - Sport & Health B1 B2 - -
67Say IT! Kolokacje - Weather & Nature B1 B2 - -
124Be Inspired! Beginner Lekcja 1 - Hi! A1 - -
125Be Inspired! Beginner Lekcja 2 - What is your name again? A1 - -
126Be Inspired! Beginner Lekcja 3 - This is a pizza! A1 - -
128Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
129Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
130Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 3 - -
131Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 4 - -
132Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
133Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
134Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 3 - -
135Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 4 - -
137Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1 - -
138Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2 - -
139Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1 - -
140Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2 - -
141No errors! Czasowniki modalne - would B1 B2 - -
142No errors! Czasowniki modalne - should i ought to B1 B2 - -
143No errors! Present Continuous A1 A1/A2 A2 B1 - -
144No errors! Porównanie Future Simple i going to A1 A1/A2 A2 B1 - -
147No errors! Pytania pośrednie B1 B2 - -
145No errors! Either & Neither B1 B2 - -
146No errors! Too & Enough B1 B2 - -
148No errors! Past Continuous B1 B2 - -
149No errors! Past Perfect B1 B2 - -
150No errors! Porównanie Present Simple i Present Continuous A1 - -
151No errors! Mowa zależna B1 B2 - -
152No errors! Przedimki - Vademecum I A1 A1/A2 A2 B1 B2 C1 C2 - -
153No errors! Przedimki - Vademecum II A1 A1/A2 A2 B1 B2 C1 C2 - -
154No errors! Some & Any A1/A2 A2 B1 - -
155No errors! Okresy warunkowe B1 B2 - -
71Be Inspired! Czasowniki frazowe z apart, through B1 B2 C1 - -
75Be Inspired! Czasowniki frazowe z around, about, round B1 B2 C1 - -
74Be Inspired! Czasowniki frazowe z away B1 B2 C1 - -
72Be Inspired! Czasowniki frazowe z back B1 B2 C1 - -
76Be Inspired! Czasowniki frazowe z down B1 B2 C1 - -
70Be Inspired! Czasowniki frazowe z for, to i inne B1 B2 C1 - -
78Be Inspired! Czasowniki frazowe z in B1 B2 C1 - -
79Be Inspired! Czasowniki frazowe z off B1 B2 C1 - -
77Be Inspired! Czasowniki frazowe z on B1 B2 C1 - -
89Be Inspired! Czasowniki frazowe z out B1 B2 C1 - -
73Be Inspired! Czasowniki frazowe z over B1 B2 C1 - -
81Be Inspired! Czasowniki frazowe z up B1 B2 C1 - -
56Say IT! Idiomy dotyczące pracy i pieniędzy B2 C1 C2 - -
57Say IT! Idiomy dotyczące zdrowia i stanu psychicznego B2 C1 C2 - -
55Say IT! Idiomy dotyczące życia człowieka B2 C1 C2 - -
58Say IT! Idiomy porównawcze B2 C1 C2 - -
59Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część I B2 C1 C2 - -
60Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część II B2 C1 C2 - -
63Say IT! Kolokacje - Crime & Money B1 B2 - -
65Say IT! Kolokacje - Entertainment B1 B2 - -
66Say IT! Kolokacje - Sport & Health B1 B2 - -
61Say IT! Kolokacje - House & Family B1 B2 - -
69Say IT! Kolokacje - People B1 B2 - -
62Say IT! Kolokacje - Travelling & Living B1 B2 - -
67Say IT! Kolokacje - Weather & Nature B1 B2 - -
68Say IT! Kolokacje - Work & Office B1 B2 - -
100No errors! Czasowniki modalne - can A1 A1/A2 A2 B1 - -
99No errors! Czasowniki modalne - could A1/A2 A2 B1 B2 - -
103No errors! Czasowniki modalne - may i might B1 B2 - -
98No errors! Czasowniki modalne - must B1 B2 - -
101No errors! Czasy przyszłe B1 B2 - -
91No errors! Homonimy A2 B1 B2 - -
90No errors! Kolokacje: czasowniki z przyimkami A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
92No errors! Określanie miejsca w czasie A1/A2 A2 B1 - -
53No errors! Określanie miejsca w przestrzeni A1/A2 A2 B1 - -
97No errors! Past Simple A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
104No errors! Present Simple A1 A1/A2 A2 B1 - -
102No errors! Przedimki - Repetytorium A1 A1/A2 A2 B1 - -
96No errors! Strona Bierna B1 B2 C1 - -
94No errors! to be A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
95No errors! to do A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -
93No errors! to have A1 A1/A2 A2 B1 B2 - -

Moje kursy

ID szkolenia:Tytuł szkolenia:Poziom:Postęp:Pozostało dni:
Brak kursów w tej kategorii Kursy szkolne.
Brak kursów w tej kategorii Kursy Online.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.

Raport punktów

Raport czasu