Wirtualny Pulpit

Nasze szkolenia

ID szkolenia:Tytuł szkolenia:Poziom:Postęp:Pozostało dni:
147Moje Gimnazjum J.polski – Antyk
131MojeGimnazjum_angielski_podstawowy_ZESTAW1 a1
132Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1
133Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2
134Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 3
135Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 4
136Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1
137Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2
138Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 3
139Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 4
140Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1
141Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2
142Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1
143Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2
144Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 1
145Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 2
146Moja Szósta Klasa test sprawdzający, ZESTAW 3
148Moje Gimnazjum J.polski – Barok
149Moje Gimnazjum J.polski – Biblia
150Moje Gimnazjum J.polski – Średniowiecze
151Moje Gimnazjum Wiedza o społeczeństwie
152Moje Gimnazjum Przyroda
153Moje Gimnazjum J.polski – Renesans
154Moja Matura Matematyka, p.podstawowy, ZESTAW 1
155Moja Matura Matematyka, p.podstawowy, ZESTAW 2
156Moja Matura Matematyka, p.rozszerzony, ZESTAW 1
157Moja Matura Matematyka, p.rozszerzony, ZESTAW 2
158Moje Gimnazjum J.polski – Wiek XX
159Moje Gimnazjum J.polski – Romantyzm
160Moje Gimnazjum J.polski – Pozytywizm
161Moje Gimnazjum J.polski – Oświecenie
162Moje Gimnazjum J.polski – Młoda Polska
163Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 3
164Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 3
165Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 1
166Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 1
167Moja Matura J.polski, p.podstawowy, ZESTAW 2
168Moja Matura J.polski, p.rozszerzony, ZESTAW 2
74Be Inspired! Czasowniki frazowe z away B1 B2 C1
75Be Inspired! Czasowniki frazowe z around, about, round B1 B2 C1
76Be Inspired! Czasowniki frazowe z down B1 B2 C1
95No errors! to do A1 A1/A2 A2 B1 B2
81Be Inspired! Czasowniki frazowe z up B1 B2 C1
89Be Inspired! Czasowniki frazowe z out B1 B2 C1
90No errors! Kolokacje: czasowniki z przyimkami A1 A1/A2 A2 B1 B2
91No errors! Homonimy A2 B1 B2
92No errors! Określanie miejsca w czasie A1/A2 A2 B1
93No errors! to have A1 A1/A2 A2 B1 B2
94No errors! to be A1 A1/A2 A2 B1 B2
103No errors! Czasowniki modalne – may i might B1 B2
96No errors! Strona Bierna B1 B2 C1
97No errors! Past Simple A1 A1/A2 A2 B1 B2
98No errors! Czasowniki modalne – must B1 B2
99No errors! Czasowniki modalne – could A1/A2 A2 B1 B2
100No errors! Czasowniki modalne – can A1 A1/A2 A2 B1
101No errors! Czasy przyszłe B1 B2
102No errors! Przedimki – Repetytorium A1 A1/A2 A2 B1
73Be Inspired! Czasowniki frazowe z over B1 B2 C1
72Be Inspired! Czasowniki frazowe z back B1 B2 C1
71Be Inspired! Czasowniki frazowe z apart, through B1 B2 C1
68Say IT! Kolokacje – Work & Office B1 B2
69Say IT! Kolokacje – People B1 B2
70Be Inspired! Czasowniki frazowe z for, to i inne B1 B2 C1
77Be Inspired! Czasowniki frazowe z on B1 B2 C1
78Be Inspired! Czasowniki frazowe z in B1 B2 C1
79Be Inspired! Czasowniki frazowe z off B1 B2 C1
53No errors! Określanie miejsca w przestrzeni A1/A2 A2 B1
104No errors! Present Simple A1 A1/A2 A2 B1
55Say IT! Idiomy dotyczące życia człowieka B2 C1 C2
56Say IT! Idiomy dotyczące pracy i pieniędzy B2 C1 C2
57Say IT! Idiomy dotyczące zdrowia i stanu psychicznego B2 C1 C2
58Say IT! Idiomy porównawcze B2 C1 C2
59Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część I B2 C1 C2
60Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część II B2 C1 C2
61Say IT! Kolokacje – House & Family B1 B2
62Say IT! Kolokacje – Travelling & Living B1 B2
63Say IT! Kolokacje – Crime & Money B1 B2
65Say IT! Kolokacje – Entertainment B1 B2
66Say IT! Kolokacje – Sport & Health B1 B2
67Say IT! Kolokacje – Weather & Nature B1 B2
124Be Inspired! Beginner Lekcja 1 – Hi! A1
125Be Inspired! Beginner Lekcja 2 – What is your name again? A1
126Be Inspired! Beginner Lekcja 3 – This is a pizza! A1
128Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1
129Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2
130Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 3
131Moje Gimnazjum j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 4
132Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1
133Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2
134Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 3
135Moje Gimnazjum j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 4
137Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 1
138Moja Matura j.angielski, p.podstawowy, ZESTAW 2
139Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 1
140Moja Matura j.angielski, p.rozszerzony, ZESTAW 2
141No errors! Czasowniki modalne – would B1 B2
142No errors! Czasowniki modalne – should i ought to B1 B2
143No errors! Present Continuous A1 A1/A2 A2 B1
144No errors! Porównanie Future Simple i going to A1 A1/A2 A2 B1
147No errors! Pytania pośrednie B1 B2
145No errors! Either & Neither B1 B2
146No errors! Too & Enough B1 B2
148No errors! Past Continuous B1 B2
149No errors! Past Perfect B1 B2
150No errors! Porównanie Present Simple i Present Continuous A1
151No errors! Mowa zależna B1 B2
152No errors! Przedimki – Vademecum I A1 A1/A2 A2 B1 B2 C1 C2
153No errors! Przedimki – Vademecum II A1 A1/A2 A2 B1 B2 C1 C2
154No errors! Some & Any A1/A2 A2 B1
155No errors! Okresy warunkowe B1 B2
71Be Inspired! Czasowniki frazowe z apart, through B1 B2 C1
75Be Inspired! Czasowniki frazowe z around, about, round B1 B2 C1
74Be Inspired! Czasowniki frazowe z away B1 B2 C1
72Be Inspired! Czasowniki frazowe z back B1 B2 C1
76Be Inspired! Czasowniki frazowe z down B1 B2 C1
70Be Inspired! Czasowniki frazowe z for, to i inne B1 B2 C1
78Be Inspired! Czasowniki frazowe z in B1 B2 C1
79Be Inspired! Czasowniki frazowe z off B1 B2 C1
77Be Inspired! Czasowniki frazowe z on B1 B2 C1
89Be Inspired! Czasowniki frazowe z out B1 B2 C1
73Be Inspired! Czasowniki frazowe z over B1 B2 C1
81Be Inspired! Czasowniki frazowe z up B1 B2 C1
56Say IT! Idiomy dotyczące pracy i pieniędzy B2 C1 C2
57Say IT! Idiomy dotyczące zdrowia i stanu psychicznego B2 C1 C2
55Say IT! Idiomy dotyczące życia człowieka B2 C1 C2
58Say IT! Idiomy porównawcze B2 C1 C2
59Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część I B2 C1 C2
60Say IT! Idiomy z elementami ludzkiego ciała, część II B2 C1 C2
63Say IT! Kolokacje – Crime & Money B1 B2
65Say IT! Kolokacje – Entertainment B1 B2
66Say IT! Kolokacje – Sport & Health B1 B2
61Say IT! Kolokacje – House & Family B1 B2
69Say IT! Kolokacje – People B1 B2
62Say IT! Kolokacje – Travelling & Living B1 B2
67Say IT! Kolokacje – Weather & Nature B1 B2
68Say IT! Kolokacje – Work & Office B1 B2
100No errors! Czasowniki modalne – can A1 A1/A2 A2 B1
99No errors! Czasowniki modalne – could A1/A2 A2 B1 B2
103No errors! Czasowniki modalne – may i might B1 B2
98No errors! Czasowniki modalne – must B1 B2
101No errors! Czasy przyszłe B1 B2
91No errors! Homonimy A2 B1 B2
90No errors! Kolokacje: czasowniki z przyimkami A1 A1/A2 A2 B1 B2
92No errors! Określanie miejsca w czasie A1/A2 A2 B1
53No errors! Określanie miejsca w przestrzeni A1/A2 A2 B1
97No errors! Past Simple A1 A1/A2 A2 B1 B2
104No errors! Present Simple A1 A1/A2 A2 B1
102No errors! Przedimki – Repetytorium A1 A1/A2 A2 B1
96No errors! Strona Bierna B1 B2 C1
94No errors! to be A1 A1/A2 A2 B1 B2
95No errors! to do A1 A1/A2 A2 B1 B2
93No errors! to have A1 A1/A2 A2 B1 B2

Moje kursy

ID szkolenia:Tytuł szkolenia:Poziom:Postęp:Pozostało dni:
Brak kursów w tej kategorii Kursy szkolne.
Brak kursów w tej kategorii Kursy Online.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.
Brak kursów w tej kategorii.

Raport punktów

Raport czasu