Kariera


Serwis językowy Langloo.com podejmie współpracę z osobami, które chcą rozszerzyć swoje doświadczenie zawodowe o współpracę z internetowym serwisem edukacyjnym. Obecnie poszukujemy współpracowników do pracy zdalnej, którzy chcą publikować na naszych łamach autorskie teksty i materiały edukacyjne. Szczególnie do współpracy zapraszamy nauczycieli, którzy zobligowani są w ramach swojego rozwoju zawodowego do opracowywania i publikacji różnego rodzaju materiałów dydaktycznych i merytorycznych. Zapraszamy do skontaktowania się z działem redakcyjnym, który wyjaśni zasady współpracy. Wszystkim osobom współpracującym wystawiamy oficjalne certyfikaty poświadczające współpracę.

Wirtualne praktyki

Szukając wymarzonej pracy niezwykle ważnym atutem mogącym zaważyć na wyborze kandydata przez pracodawcę, są udokumentowane staże i praktyki. Mając to na uwadze serwis językowy Langloo.com od października 2012 roku uruchamia program wirtualnych praktyk, w których każda osoba interesująca się językiem angielskim i chcąca zdobyć doświadczenie we współpracy z internetowym serwisem edukacyjnym będzie mogła odbyć praktykę zawodową na odległość. W chwili obecnej do odbycia praktyk wirtualnych poszukujemy 30 osób. O szczegóły tej oferty dowiesz się tu.

Jak wygląda praktyka

Praktyka wirtualna polega na czasowym wykonywaniu określonych działań na rzecz serwisu, w zamian za pomoc przy realizacji tych zadań. Każdy praktykant otrzymuje swojego zdalnego opiekuna, który określa zakres zadań wykonywanych przez praktykanta, sprawdza jakość wykonanej pracy, poprawia prace praktykanta, a także szkoli praktykanta w zakresie jakości wykonywanych przez niego zadań. Wszystkim naszym praktykantom wystawiamy oficjalne certyfikaty poświadczające odbycie praktyki.

Kto może aplikować o praktykę wirtualną

Do praktyk wirtualnych kwalifikujemy osoby znające język angielski co najmniej na poziomie średniozaawansowanym, potrafiące i lubiące pisać po polsku i angielsku i mające co najmniej 17 lat. Ważne jest, aby osoba aplikująca miała świadomość, że praktyka jest dobrowolna i bezpłatna i jej celem jest nabycie przez praktykanta określonych kompetencji pracowniczych. Każda aplikacja o odbycie praktyki wirtualnej jest szczegółowo analizowana. Z wybranymi kandydatami telefonicznie skontaktuje się nasz koordynator i omówi warunki i zakres praktyki. Każda praktyka trwa od 3 do 6 miesięcy. Wybranym, najlepszym kandydatom zaproponujemy stałą współpracę na zasadach komercyjnych.

Jakie będę miał korzyści z odbytej praktyki wirtualnej

Przede wszystkim uzyskacie nowe kompetencje pracownicze w zakresie pisania i edycji tekstów, kontaktu z innymi użytkownikami, tworzenia bieżącej oferty serwisu. Każdy praktykant otrzyma oficjalne poświadczenie odbycia praktyki, które będzie dokumentem cenionym przez każdego przyszłego pracodawcę. Zapraszamy do odbycia wirtualnej praktyki w langloo.com.