Znaczenie czasownika have można oddać za pomocą przyimków: of, with, without, np.

The man has knowledge. Mężczyzna posiada wiedzę.= the man of knowledge człowiek wiedzy

A girl who has blond hair.
Dziewczyna, która ma blond włosy. = a girl with blond hair dziewczyna o blond włosach

A jacket which has no buttons.
Marynarka, która nie ma guzików.= a jacket without buttons marynarka bez guzików

P.D.2010-09-25 17:58:33