W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim strona bierna (Passive Voice) jest używana bardzo często. W zdaniach w stronie biernej podmiotem jest osoba lub przedmiot, który czegoś doświadcza lub coś się z nim dzieje.


Za przykład posłużą dwa poniższe zdania.

Our assistants conduct the experiments.
Nasi asystenci przeprowadzają eksperymenty.

The experiments are conducted by our assistants.
Eksperymenty są przeprowadzane przez naszych asystentów.

Pierwsze zdanie jest w stronie czynnej – mówi o tym co ktoś zrobił. Natomiast drugie zdanie jest w stronie biernej – mówi o tym, że coś zostało zrobione ( przy czym w zdaniach w stronie biernej nie musi być wskazane przez kogo lub przez co dana czynność została zrobiona ).

P.D.2010-09-26 00:19:28

Forma

Sposoby formułowania zdań w stronie biernej.
P.D. Poziom: A1,B1,B2 Komentarze:02010-09-26 00:40

Zastosowanie strony biernej

Strona bierna jest używana wtedy, gdy agent (osoba lub przedmiot wykonujący czynność) jest nieznany lub nieistotny. Strony biernej używamy również w celu podkreślenia nowej informacji w zdaniu.
P.D. Poziom: B1,B2 Komentarze:02010-09-26 00:51

Inne konstrukcje w stronie biernej

Inne konstrukcje w stronie biernej to: dopełnienie + bezokolicznik. Po wielu czasownikach może występować dopełnienie z bezokolicznikiem.
P.D. Poziom: B2 Komentarze:02010-09-26 01:06