Cockney rhyming slang – jest londyńską gwarą powstałą w XIX wieku w niższych warstwach społecznych, głównie wśród kupców, robotników i miejskiej biedoty. Źródeł powstania Cockney jest kilka. Uważa się, że ta specyficzna gwara powstała na targowiskach, a powodem jej powstania była konieczność wzajemnego komunikowania się straganiarzy w taki sposób, aby klienci nie byli w stanie ich zrozumieć.Cockney ma również swoje źródło w londyńskich wiecznie przepełnionych i niezwykle brudnych więzieniach dla biedoty, w których to więźniowie zaczęli używać specyficznego, niezrozumiałego dla niewtajemniczonych języka i dzięki temu podsłuchujący ich strażnicy nie mieli pojęcia o czym więźniowie mówią. Kolejnym źródłem Cockney byli drobni londyńscy złodzieje, którzy z konieczności swojej „profesji” wypracowali specyficzne słownictwo dotyczące planowanych kradzieży i rabunków. Złodzieje traktowali Cockney jako swoisty szyfr i dzięki temu mogli omawiać szczegóły planowanego przestępstwa nawet w obecności przyszłej ofiary, która nie miała szans na zrozumienie tej dziwnej mowy.

Już w połowie XIX wieku Cockney stał się zwyczajnym, codziennym elementem życia Londyńczyków i tak jest do dnia dzisiejszego. I choć Londyńczycy doskonale potrafią rozmawiać czystą angielszczyzną bez używania Cockney to jednak wielu z nich często używa tej gwary, wielu robi to z przyzwyczajenia, wielu po prostu bawi się słowem w rozmowie z rodzina i znajomymi, a niektórzy robią to dla czystej zabawy, wiedząc, że osoby nie wywodzące się z Londynu na pewno ich nie zrozumieją.

Jak w praktyce powstają wyrazy i wyrażenia w Cockney? Nie jest to proste zagadnienie ale generalnie możemy określić to tak, że wyrazy i wyrażenia w Cockney powstają w wyniku znajdowania rymu do wyrazu, który jest bezpośrednim skojarzeniem do wyrazu użytego w zdaniu, np.: china plate (In English: old mate), mickey mouse (In English:house ) itp.

W poniższym słowniku znajduje się baza ponad 600 wyrazów i wyrażeń w Cockney, z których każdy przetłumaczony jest na język angielski oraz na język polski. Baza londyńskiej gwary Cockney w naszym portalu nie jest oczywiście bazą zamkniętą.Cockney jest językiem żywym, w którym niemal codziennie pojawiają się nowe wyrazy i wyrażenia, z których niektóre stają się popularne i masowo wchodzą do języka używanego przez Londyńczyków, a niektóre używane są tylko w małych grupach czy społecznościach i ich zasięg jest bardzo ograniczony. Szacuje się, że współczesny Cockney zawiera ponad 10.000 wyrazów i wyrażeń, a my na łamach naszego portalu zamierzamy sukcesywnie powiększać naszsłownik gwary Cockney.

Jeżeli znacie jakiś wyraz lub wyrażenie z Cockney, którego nie ma w naszym słowniku, prosimy o przesłanie nam tej informacji wraz z sugerowanym tłumaczeniem. Po dokonaniu koniecznej weryfikacji językowej dodamy tę jednostkę do naszego słownika.
Zapraszamy do współpracy.
A.W.2010-08-09 14:36:14

Cockney rhyming slang – Litera A

A.W.2010-08-09 14:40

Cockney rhyming slang – Litera B

A.W.2010-08-09 14:42

Cockney rhyming slang – Litera C

A.W.2010-08-09 14:45

Cockney rhyming slang – Litera D

A.W.2010-08-09 14:49

Cockney rhyming slang – Litera E

A.W.2010-08-09 14:51

Cockney rhyming slang – Litera F

A.W.2010-08-09 14:53

Cockney rhyming slang – Litera G

P.D.2010-08-09 14:56

Cockney rhyming slang – Litera H

A.W.2010-08-09 19:58

Cockney rhyming slang – Litera I

A.W.2010-08-09 20:50

Cockney rhyming slang – Litera J

A.W.2010-08-09 20:52

Cockney rhyming slang – Litera K

A.W.2010-08-09 20:53

Cockney rhyming slang – Litera L

A.W.2010-08-09 20:55

Cockney rhyming slang – Litera M

A.W.2010-08-09 20:58

Cockney rhyming slang – Litera N

A.W.2010-08-09 20:59

Cockney rhyming slang – Litera O

A.W.2010-08-09 21:01

Cockney rhyming slang – Litera P

A.W.2010-08-09 21:03

Cockney rhyming slang – Litera Q

A.W.2010-08-09 21:05

Cockney rhyming slang – Litera R

A.W.2010-08-09 21:09

Cockney rhyming slang – Litera S

A.W.2010-08-09 21:13

Cockney rhyming slang – Litera T

A.W.2010-08-09 21:15

Cockney rhyming slang – Litera U

A.W.2010-08-09 21:18

Cockney rhyming slang – Litera V

A.W.2010-08-09 21:20

Cockney rhyming slang – Litera W

A.W.2010-08-09 21:22

Cockney rhyming slang – Litera Y

A.W.2010-08-09 21:24