Wielu osobom może się wydawać, iż w krajach anglojęzycznych wszyscy zwracają się do siebie perty“. Jest to twierdzenie błędne, wynikające z tego, iż druga osoba ma taką samą formę w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej (you). W niektórych językach (np. rosyjskim czy francuskim) używamy liczby mnogiej (a nie jak w polskim osoby trzeciej – pan, pani) jako formy grzecznościowej, np.

Parlons-vous Anglais? dosł. “Czy mówicie po angielsku” oznacza “Czy mówi pan po angielsku?

Rzecz podobna ma miejsce w języku angielskim, tyle, że tutaj formy: familiarna “ty” i grzecznościowa “wy” brzmią identycznie. Z kolei o wiele częściej zwracamy się do naszych anglojęzycznych rozmówców używając ich imienia bądź nazwiska czy funkcji, co pozwala nam rozróżnić stopień zażyłości:

Nice to see you, Tom!Miło cię widzieć, Tom!
Nice to see you, Mr. Smith!Miło pana widzieć, panie Smith!
Nice to see you, boss!Miło pana widzieć, szefie!


Należy także zwrócić uwagę, że pisząc listy w języku angielskim zwracamy się do adresata używając zaimków pisanych małą literą, np. I hope for seeing you soon.Mam nadzieję, że wkrótce Cię zobaczę. Ta reguła jest jednak często ignorowana przez obcokrajowców, dlatego też pisząc list do naszego znajomego np. z Francji, dobrze jest najpierw upewnić się, jakiej pisowni sam używa.
A.W.2010-08-08 21:45:27