Easter Island, or Rapa Nui as it is also called, is the most remote inhabited place on the Earth. The island is situated in the Pacific Ocean and was discovered by Dutch sailor Jakub van Roggeveen who reached the shores of Rapa Nui on Easter Sunday of 1722, and due to this date gave the island the name of Easter Island.

Although the island has been known for almost 300 years its history remains a mystery. We know something about its native inhabitants, their culture and religion, and we can speculate about the reasons for their escape and the downfall of their civilization, but much of the information is contradictory.

The first thing standing out when you come closer to the island are huge Moai–stone sculptures depicting, most probably, gods of the native tribes. When in the 18th century natives were asked about the origin of the Moai, they claimed that the Moai just walked to the island. However, after thorough examination it was found that the statues were built by the natives from volcanic stones, and that it took about one year to sculpt and transport such a figure to its site. However, it is still unexplained why the faces of the gods are turned towards the ocean and whether they had any other purpose than purely religion.

Native tribes at first seemed to be very friendly people. Sailors who anchored near Easter Island were always warmly welcomed by the islanders, who often light fires in honour of new comers. However, within the space of only four years, the situation on the island changed dramatically. The ground became infertile, and feeling neglected by the gods, Moai were devastated and thrown from their pedestals. Natives became depraved, armed and belligerent–resulting in fights between the tribes breaking out. The reasons for such changes were, most probably, fights for hegemony, but the land which was becoming impoverished. Over the course of time famine, cannibalism and fights lead to the decline of this civilization.

Nowadays the island is a tourist attraction known for its mysterious Moai, visited every year by millions of tourists wanting to get away from the noise of other tourist cities and overcrowded beaches, and spend some time in a place shrouded in mystery.

I noun mar. kotwica ; przen. ostoja

II adjective mar. kotwiczny

anchor line – mar. lina kotwiczna

anchor watch – mar. wachta kotwiczna

III verb transitive mar. zakotwiczać, przymocowywać za pomocą kotwicy + sth – coś, np. statek, jacht itp. ; przymocowywać, przytwierdzać + to sth with sth – do czegoś czymś

IV verb intransitive mar. zarzucać kotwicę, kotwiczyć

I adjective neg. agresywny, wojowniczy, napastliwy ; wojujący, walczący (np. o kraju, ugrupowaniu itp.)
belligerent party – polit. partia walcząca

II noun strona walcząca

adjective sprzeczny (np. opinia, rada itp.)

verb transitive opisywać, przedstawiać, odmalowywać + sb/sth as a… – kogoś/coś jako…

noun upadek, klęska, ruina + of sb/sth – kogoś/czegoś
noun (plural noun hegemonies) form. hegemonia, dominacja

verb transitive (zazwyczaj w stronie biernej) mieszkać, zamieszkiwać
to be inhabited by poor people – być zamieszkałym przez biedaków

noun mieszkaniec, mieszkanka (o człowieku lub zwierzęciu)

adjective bezpłodny, niepłodny (o kobiecie) ; nieurodzajny, niepłodny (np. o ziemi) ; przen. będący bez weny twórczej (np. o posarzu)

infertile soils – nieurodzajna ziemia

I noun (plural noun mysteries) tajemnica ; tajemniczość, zagadkowość ; rel. misterium

to be wrapped/shrouded in mystery – być pogrążonym w tajemnicy

to remain a mystery – pozostawać tajemnicą

to be a mystery to sb that… – stanowić dla kogoś tajemnicę, że…

mystery play – art. rel. misterium

II modifier tajemniczy, zagadkowy (np. gość, głos, informacja itp.)

noun osoba świeżo przybyła ; nowy członek/członkini (np. klubu) ; nowicjusz, nowicjuszka, beniaminek

to be a newcomer to a city – być nowym mieszkańcem miasta

to be a newcomer on a market – być nowicjuszem na rynku

adjective przepełniony, zatłoczony (np. stadion, sala, kościół itp.) ; przeludniony (np. miasto, planeta itp.)

to be overcrovded with sth – być czymś zatłoczonym (np. konkurencyjnymi firmami – o rynku)

noun piedestał, cokół (np. pomnika, kolumny itp.)
to put sb on a pedestal – (powiedzenie) stawiać kogoś na piedestale

to knock sb off one’s pedestal – (powiedzenie) zrzucić kogoś z piedestału

adverb czysto, niewinnie (np. coś zrobić, o kimś pomyśleć itp.) ; wyłącznie, jedynie ; szczerze ; całkowicie, zupełnie

adjective odległy, daleki, znajdujący się daleko (w czasie i przestrzeni) ; odosobniony (np. dom) ; znajdujący się z dala od cywilizacji (np. o wiosce) ; mający dalekie pokrewieństwo (np. o gatunkach ssaków, wydarzeniach itp.) ; daleki, słaby (np. o powinowactwie, pokrewieństwie itp.) ; nieprzystępny, powściągliwy, podchodzący z rezerwą (o człowieku) ; sterowany z odległości (np. bunt w więzieniu) ; techn. inform. zdalny

remote control – techn. zdalne sterowanie

noun mar. marynarz (zazwyczaj niższej rangi) ; mar. żeglarz

to be a good/bad sailor – (powiedzenie) dobrze/źle znosić podróż morską

I past tense (Austral.) (N.Z.) = shear ; arch. = shear

II past participle = shear

III noun geogr. brzeg, wybrzeże (np. morza, jeziora itp.) ; podpora, stempel (np. ściany)
to be a 10 meters from/off the shore – znajdować się 10 metrów od brzegu

rocky shore – skaliste wybrzeże

off shore – mar. na pełnym morzu

on shore – mar. na lądzie

IV (shores) plural noun lit. ziemia, ląd

V verb transitive podpierać stemplami + sth – coś, np. ścianę

I noun szt. rzeźba ; szt. rzeźbiarstwo, sztuka rzeźbiarska

II verb transitive szt. rzeźbić + sth – kogoś/coś ; ozdabiać rzeźbami + sth – coś

I noun całun ; osłona, zasłona (np. mgły)

to be shrouded in mystery – być okrytym mgiełką tajemnicy

to be shrouded in sadness – być pogrążonym w smutku

II (shrouds) plural noun mar. wanta

III verb transitive okrywać całunem ; (zazwyczaj w stronie biernej) być zasłoniętym, spowitym itp. (np. przez mgłę – mieście) ; (zazwyczaj w stronie biernej) być pogrążonym + in sth – w czymś (np. w smutku – o człowieku)

noun plemię, szczep
adjective wulkaniczny (np. skałą, popiół itp.)
Aleksandra WereszczyńskaKomentarze:02010-09-15 14:37:45
Nowy komentarz