Słownik jednostek miar wraz z objaśnieniami i przelicznikiem


Angielska nazwa jednostki Rodzaj jednostki Polskie tłumaczenie Przelicznik jednostki

acre

miara powierzchni

akr

1 akr = 0,405 hektara

are

jednostka miary powierzchni

ar

1 ar = 100 metrów kwadratowych

barrel

miara objętości

(BrE.) baryłka

1 baryłka piwa = 163,656 litra

bushel

miara pojemności ciał sypkich

(BrE.) buszel

1 buszel = 36,3 litra

bushel

miara pojemności ciał sypkich

(AmE.) buszel

1 buszel = 35,2 litra

butt

miara pojemności płynów

(AmE.) beczka

1 beczka = 476,9 litra

cable

jednostka miary morskiej

(BrE.) kabel

1 kabel = 185,3 metrów

cable

jednostka miary morskiej

(AmE.) kabel

1 kabel = 219,46 metrów

cubic inch

miara objętości

cal sześcienny

1 cal sześcienny = 16,387 centymetra sześciennego

cubic foot

miara objętości

stopa sześcienna

1 stopa sześcienna = 0,283 metra sześciennego

cubic yard

miara objętości

jard sześcienny

1 jard sześcienny = 0,765 metra sześciennego

chain

geodezyjna miara długości

łańcuch

1 łańcuch = 20,12 metra

chain

miara długości w mechanice

łańcuch

1 łańcuch = 30,48 metra

Gunter’s chain

geodezyjna miara długości

łańcuch

1 łańcuch = 20,12 metra

cubit

dawna miara długości

łokieć

1 łokieć = 0,5 metra

cable’s length

jednostka miary długości

(BrE.) kabel

1 kabel = 183 metra

cable’s length

jednostka miary długości

(AmE.) kabel

1 kabel = 219,5 metra

cubic fathom

miara objętości

sążeń sześcienny

1 sążeń sześcienny = 6,1 metra sześciennego

cord

miara objętości ściętego drzewa

sąg

1 sąg = 3,6 metra sześciennego

cental

dawna jednostka wagi

cental

1 cental = 45,3 kilograma

carat

jubilerska jednostka wagi

karat

1 karat = 0,2 grama

carat

miara proporcji ilości złota w stopie

(AmE.) karat

chaldron

miara pojemności ciał sypkich

(BrE.) chaldron

1 chaldron = 1,31 metra sześciennego

chaldron

miara pojemności ciał sypkich

(AmE.) chaldron

1 chaldron = 1,27 metra sześciennego

chaldron

miara pojemności płynów

(BrE.) chaldron

1 chaldron = 1,31 metra sześciennego

dram

jednostka wagi

drachma

1 dram = 1/16 uncji = 0,0018 kilograma

dram

jednostka wagi aptekarskiej

(AmE.) drachma

1 dram = 1/8 uncji aptekarskie = 0,0039 kilograma

drachma

jednostka wagi aptekarskiej

(AmE.) drachma

1 drachma = 1/8 uncji aptekarskie = 0,0039 kilograma

drachma

jednostka wagi w starożytnej Grecji

drachma

digit

jednostka miary długości

palec

1 palec = 11,4 centymetra

ell

dawna miara długości

ell

1 ell = 1,143 metra

engineer’s chain

miara długości w mechanice

łańcuch

1 łańcuch = 30,48 metra

foot

miara długości

stopa

1 stopa = 30,48 cm

furlong

miara długości

furlong

1 furlong = 201,168 metrów

fathom

miara głębokości wody

sążeń

1 sążeń = 1,8288

finger

jednostka miary długości

palec

1 palec = 11,4 centymetra

freight ton

jednostka miary objętości

tona frachtowa

1 tona frachtowa = 1,13 metra sześciennego

firkin

jednostka miary pojemności płynów

firkin

1 firkin = 40,9 litra

fluid ounce

jednostka miary pojemności płynów

(BrE.) płynna uncja

1 płynna uncja = 28,4 mililitra

fluid ounce

jednostka miary pojemności płynów

(AmE.) płynna uncja

1 płynna uncja = 29,58 mililitra

fluid dram

jednostka miary pojemności płynów

(BrE.) płynna drachma

1 płynna drachma = 3,55 mililitra

gallon

jednostka miary pojemności płynów i ciał sypkich

(BrE.) galon

1 galon = 4,55 litra

gallon

jednostka miary pojemności płynów i ciał sypkich

(AmE.) galon

1 galon = 3,79 litra

grain

jednostka miary wagi i jednostka miary aptekarskiej

(AmE.) gran

1 grain = 1,772 grama

gill

jednostka miary pojemności płynów

gill

1 gill = 0,142 litra

hundredweight

jednostka miary wagi

(BrE.) centar

1 centar = 50,802 kilograma

hundredweight

jednostka miary wagi

(AmE.) (Can.) centar

1 centar = 45,36 kilograma

hundredweight

jednostka miary wagi

centar

1 centar = 50 kilogramów

long hundredweight

jednostka miary wagi

(BrE.) centar

1 centar = 50,802 kilograma

short hundredweight

jednostka miary wagi

(AmE.) (Can.) centar

1 centar = 45,36 kilograma

metric hundredweight

jednostka miary wagi

centar

1 centar = 50 kilogramów

hogshead

jednostka miary pojemności płynów

hogshead

1 hogshead = 238,7 litra

hand

jednostka miary długości

dłoń

1 dłoń = 10,16 centymetra

inch

jednostka miary długości

cal

1 cal = 0,0254 metra

international nautical mile

morska miara długości

mila morska

1 mila morska = 1,852 kilometra

karat

miara proporcji ilości złota w stopie

(AmE.) karat

kilderkin

dawna jednostka miary pojemności cieczy

baryłka

1 baryłka = od 72,7 do 81,8 litra

league

dawna jednostka miary długości

(land league) nieangielska mila lądowa

1 nieangielska mila lądowa = 4,83 km.

league

dawna jednostka miary długości

(marine league) nieangielska mila morska

1 nieangielska mila morska = 5,56 km.

land league

jednostka miary długości

nieangielska mila lądowa

1 nieangielska mila lądowa = 4,83 km

line

jednostka miary długości wersu

linia

1 linia = 2,1 milimetra

marine league

dawna jednostka miary długości

nieangielska mila morska

1 nieangielska mila morska = 5,56 km

mile

jednostka miary długości

(nautical mine) mila morska

1 mila morska = 1,852 kilometra

mile

jednostka miary długości

(statute mile) mila lądowa

1 mila lądowa = 1,609 km

mil

jednostka miary odległości

mil

1 mil = 0,025 milimetra

metric ton

jednostka miary wagi

tona metryczna

1 tona metryczna = 1000 kilogramów

minim

jednostka miary pojemności płynów

minim

1 minim = 0,06 mililitra

marine league

dawna jednostka miary długości

nieangielska mila morska

1 nieangielska mila morska = 5,56 km.

nautical mile

morska miara długości

mila morska

1 mila morska = 1,852 kilometra

nail

krawiecka jednostka miary odległości

nail

1 nail = 5,7 centymetra

net ton

jednostka miary wagi

(AmE.) mała tona

1 mała tona = 907,18 kilogramów

ounce

jednostka miary wagi

uncja

1 uncja = 28,35 kg

pint

jednostka miary pojemności płynów i ciał sypkich

(BrE.) pinta

1 pinta = 0,568 litra

pint

jednostka miary pojemności płynów i ciał sypkich

(AmE.) pinta

1 pinta = 0,473 litra

peck

jednoska miary pojemności ciał sypkich

garniec

1 garniec = 9,09 litra

pound

jednostka miary wagi

funt

1 funt = 453,6 grama

pound

jednostka miary wagi aptekarskiej

funt

1 funt = 37326 grama

pace

jednostka miary długości

krok

1 krok = 76,2 centymetra

pipe

jednostka miary pojemności płynów

beczka

1 beczka = 476,7 litrów

pottle

dawna jednostka miary pojemności płynów

pottle

1 pottle = 2,27 litra

point

jednostka miary długości

punkt

1 punkt = 0,351 milimetra

pennyweight

jednostka miary wagi

pennyweight

1 pennyweight = 1,55 grama

quart

jednostka miary pojemności płynów

(BrE.) kwarta

1 kwarta = 1,14 litra

quart

jednostka miary pojemności płynów

(AmE.) kwarta

1 kwarta = 0,95 litra

quart

jednostka miary pojemności ciał sypkich

(BrE.) kwarta

1 kwarta = 1,14 litra

quart

jednostka miary pojemności ciał sypkich

(AmE.) kwarta

1 kwarta = 1,10 litra

quarter

jednostka miary pojemności ciał sypkich

ćwierć

1 ćwierć = 290,95 litra

quarter

jednostka miary wagi

(BrE.) ćwierć centara

1 ćwierć centara = 12,7 kilograma

quarter

jednostka miary wagi

(AmE.) ćwierć centara

1 ćwierć centara = 11,34 kilograma

quintal

jednostka miary wagi

(BrE.) cetnar

1 centar = 50,802 kilograma

quintal

jednostka miary wagi

(AmE.) (Can.) centar

1 centar = 45,36 kilograma

register ton

jednostka miary objętości

tona rejestrowa

1 tona rejestrowa = 2,83 metra sześciennego

rod

jednostka miary długości

rod

1 rod = 5,03 metra

span

dawna jednostka miary długości

piędź

1 piędź = 22,86 centymetra

square mile

jednostka miary powierzchni

lądowa mila kwadratowa

1 lądowa mila kwadratowa = 2,6 kilometra kwadratowego

square inch

jednostka miary powierzchni

cal kwadratowy

1 cal kwadratowy = 6,45 centymetra kwadratowego

square foot

jednostka miary powierzchni

stopa kwadratowa

1 stopa kwadratowa = 929,03 centymetra kwadratowego

square yard

jednostka miary powierzchni

jard kwadratowy

1 jard kwadratowy = 0,84 metra kwadratowego

square rod

jednostka miary powierzchni

rod kwadratowy

1 rod kwadratowy = 25,3 metra kwadratowego

square chain

jednostka miary powierzchni

chain kwadratowy

1 chain kwadratowy = 404,7 metra kwadratowego

square fanthom

jednostka miary powierzchni

sążeń kwadratowy

1 sążeń kwadratowy = 3,34 metra kwadratowego

standard

jednostka miary objętości

standard

1 standard = 4,67 metra sześciennego

stack

miara objętości węgla lub drewna

stack

1 stack = 3,04 metra sześciennego

stone

jednostka miary wagi

stone

1 stone = 6,348 kg

scruple

jednostka wagi aptekarskiej

skrupuł

1 skrupuł = 1,296 grama

scruple

dawna rzymska jednostka wagi

skrupuł

1 skrupuł = 1,55 grama

ton

jednostka miary wagi

( long ton) (BrE.) duża tona

1 duża tona = 1016 kilogramów

ton

jednostka miary wagi

(short ton or net ton) (AmE.) mała tona

1 mała tona = 907,18 kilogramów

ton

jednostka miary wagi

(metric ton/tonne ) tona metryczna

1 tona metryczna = 1000 kilogramów

tonne

jednostka miary wagi

tona metryczna

1 tona metryczna = 1000 kilogramów

tablespoon

jednostka miary pojemności płynów

łyżka stołowa

1 łyżka stołowa = 14,2 mililitra

teaspoon

jednostka miary pojemności płynów

łyżeczka do herbaty

1 łyżeczka do herbaty = 4,4 mililitra

tod

dawna jednostka miary wagi

tod

1 tod = 12,7 kilograma

yard

jednostka miary długości

jard

1 jard = 0,914 metra

Aleksandra WereszczyńskaKomentarze:02010-08-09 14:03:56
Nowy komentarz