Zdanie przydawkowe dostarcza dodatkowych informacji na temat rzeczownika ze zdania głównego. Zdanie przysłówkowe znajduje się tuż po osobie lub przedmiocie, do którego się odnosi.

Zdanie przydawkowe definiujące (defining relative clause) uszczegóławia, o kim lub o czym mówisz; bez tej dodatkowej informacji zdanie nie jest zrozumiałe.
Przed zdaniem przydawkowym definiującym nigdy nie stawia się przecinka.

Zaimek that może odnosić się do ludzi i przedmiotów.

I saw a man that was wearing a top-hat.
I own a watch that was made in Switzerland.Zaimek who odnosi się do ludzi.

I like people who speak openly.Zaimek which odnosi się przedmiotów.

I need the computer which is equipped with the fastest processor.

Zdanie przydawkowe niedefiniujące (non-defining relative clause) dostarczają dodatkowej informacji i nie są konieczne do zrozumienia zdania. Przed zdaniem przydawkowym niedefinijącym zawsze stawia się przecinek.


Zaimek who odnosi się do ludzi.

The students, who never work hard enough, don‘t worry about their marks.Zaimek which odnosi się przedmiotów.

I saw plenty of cats, which I really love, in my neighbour‘s home.Zaimek whose odnosi się do cech ludzi i przedmiotów

My brother, whose wife you know, is almost fourty.
My house, whose roof needs mending, is located in the main street.
Aleksandra Wereszczyńska2010-08-12 16:00:06