Użycie spójnika but jest najprostszym sposobem zestawienia dwóch przeciwstawnych członów zdań.

He hadn’t passed his driving licence exam, but his parents bought him a car.By tworzyć bardziej zróżnicowane zdania złożone radzimy Ci używać:

1. spójnika although, po którym występuje podmiot i orzeczenie

His parents bought him a car, although he hadn’t passed his driving licence exam.


2. mniej formalny spójnik though może zostać użyty zamiast although

3. przyimki despite lub in spite of, po których występuje rzeczownik (noun) lub gerund

His parents bought him a car, in spite of the fact that he hadn’t passed his driving licence exam.


Możesz użyć spójnika however do wyrażenia przeciwstawności w dwóch zdaniach. Po wyrazie however powinien występować przecinek.

He hasn’t passed his driving licence exam. His parents have, however, bought him a car.

Spójnik however może także rozpoczynać drugie zdanie.

He hasn’t passed his driving licence exam. However, his parents have bought him a car.

Aleksandra Wereszczyńska2010-09-25 19:45:29