Be used to

Zwrot be used to oznacza, że ktoś jest przyzwyczajony do czegoś lub że coś przychodzi mu z łatwością. Pamiętaj, że po tym zwrocie występuje rzeczownik lub czasownik z końcówką –ing.

I am used to eating three meals a day.
Jestem przyzwyczajony do jedzenia trzech posiłków dziennie.


Get used to

Zwrot get used to oznacza, że trwa proces przyzwyczajania się do czegoś.

I’m getting used to not sleeping for periods longer than 24 hours.
Przyzwyczajam się do do tego, by nie spać dłużej niż 24 godziny.

I have got used to driving on the left side of the road.
Przyzwyczaiłem się do jazdy lewą stroną drogi.

I am used to driving on the left side of the road.
Jestem przyzwyczajony do jazdy lewą stroną.
Aleksandra Wereszczyńska2010-10-17 20:53:29
Nowy komentarz